Descoperind pe Tatăl

  Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. (Ioan 14:9)

  Faptul că oamenii erau mai interesați de învățăturile lui Hristos decât de discuțiile seci și monotone ale învățătorilor iudei i-a scos din minți pe cărturari și farisei. Acești învățători vorbeau cu nestatornicie, interpretând Scripturile ca însemnând acum un lucru și puțin mai încolo, alt lucru. Aceasta făcea ca poporul să fie în mare confuzie. Însă, când Îl ascultau pe Domnul Isus, inimile lor se încălzeau și erau mângâiați. El Îl prezenta pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor, nu ca pe un judecător răzbunător. El i-a atras pe toți, mari și mici, bogați și săraci, să-L vadă pe Dumnezeu în adevăratul Său caracter, învățându-i pe toți să-L cheme folosind apelativul acesta scump „Tatăl nostru”.

  Prin fapte de iubire și de milă, Domnul Hristos a înlăturat vechile tradiții și poruncile făcute de oameni și a prezentat iubirea Tatălui în deplinătatea sa inepuizabilă. Glasul Său calm, sincer, melodios cădea ca un balsam pe spiritul rănit. El descoperea imaginea lui Dumnezeu reflectată în Sine Însuși. El prezenta ascultătorilor Săi adevărurile din profeții, separându-le de interpretările obscure ale cărturarilor și fariseilor. A răspândit pe oriunde trecea boabele prețioase ale cerului.

  Hotărâți să audă ce spune Isus ucenicilor Săi, cărturarii și fariseii au trimis spioni pe urmele Sale. Aceste iscoade au notat cuvintele Sale și le-au raportat autorităților iudaice, care, atunci când le-au auzit, aproape că s-au situat de partea lor prin aceeași furie turbată pe care o considerau zel pentru Dumnezeu.

  De îndată ce membrii sinedriului s-au sfătuit, cei care susțineau că acest om trebuie oprit imediat nu erau orice fel de oameni sau din cei cu prejudecăți puternice. (…)

  Ei au văzut că influența lui Hristos asupra oamenilor devenea mult mai mare decât a lor. Doreau foarte mult să-L zdrobească pentru că îndrăznise să facă fără efect tradițiile lor, însă se temeau să acționeze deschis din cauza poporului. Ei gândeau că, dacă vor acționa în secret, urmărindu-I cuvintele și faptele, vor găsi curând acuzații suficiente împotriva Lui astfel încât să-L poată judeca pentru viața Sa.

  Domnul Hristos dăduse lumină conducătorilor lui Israel, astfel că ei nu aveau scuză. Nu rămăsese nimic nefăcut din ceea ce s-ar fi putut face pentru a-i convinge că se află pe un drum greșit. – Review and Herald, 5 martie 1901

  Descoperind pe Tatăl - 2019. Hristos Îl prezenta pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor, nu ca pe un judecător răzbunător. El i-a atras pe toți, mari și mici, bogați și săraci, să-L vadă pe Dumnezeu în adevăratul Său caracter, învățându-i pe toți să-L cheme folosind apelativul acesta scump „Tatăl nostru”.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Publicate astăzi

  A cincea roată

  Nimeni nu ne poate face să ne simțim altfel decât noi acceptăm să o facem. Pentru a ne cunoaște cu adevărat valoarea, ar trebui să nu mai privim în oglinda ochilor celorlalți și nici în oglinda proprie, ci în felul în care ne vede Dumnezeu. Cum crezi că te vede El din moment ce a fost gata să moară pe cruce pentru tine? Cât crezi că valorezi pentru El dacă El spune că „te-a săpat pe palmele Lui”? Nicăieri nu valorezi mai mult decât în ochii Mântuitorului tău; nu-ți desprinde privirea de la El!

  Iertarea

  Trebuie să le cerem iertare celorlalți și Tatălui nostru ceresc. El ne iubește atât de mult, că este bucuros să ne ierte. Lăudați numele Lui!

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Idők és alkalmak

  „Mondta pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya...