Descoperind pe Tatăl

  Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. (Ioan 14:9)

  Faptul că oamenii erau mai interesați de învățăturile lui Hristos decât de discuțiile seci și monotone ale învățătorilor iudei i-a scos din minți pe cărturari și farisei. Acești învățători vorbeau cu nestatornicie, interpretând Scripturile ca însemnând acum un lucru și puțin mai încolo, alt lucru. Aceasta făcea ca poporul să fie în mare confuzie. Însă, când Îl ascultau pe Domnul Isus, inimile lor se încălzeau și erau mângâiați. El Îl prezenta pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor, nu ca pe un judecător răzbunător. El i-a atras pe toți, mari și mici, bogați și săraci, să-L vadă pe Dumnezeu în adevăratul Său caracter, învățându-i pe toți să-L cheme folosind apelativul acesta scump „Tatăl nostru”.

  Prin fapte de iubire și de milă, Domnul Hristos a înlăturat vechile tradiții și poruncile făcute de oameni și a prezentat iubirea Tatălui în deplinătatea sa inepuizabilă. Glasul Său calm, sincer, melodios cădea ca un balsam pe spiritul rănit. El descoperea imaginea lui Dumnezeu reflectată în Sine Însuși. El prezenta ascultătorilor Săi adevărurile din profeții, separându-le de interpretările obscure ale cărturarilor și fariseilor. A răspândit pe oriunde trecea boabele prețioase ale cerului.

  Hotărâți să audă ce spune Isus ucenicilor Săi, cărturarii și fariseii au trimis spioni pe urmele Sale. Aceste iscoade au notat cuvintele Sale și le-au raportat autorităților iudaice, care, atunci când le-au auzit, aproape că s-au situat de partea lor prin aceeași furie turbată pe care o considerau zel pentru Dumnezeu.

  De îndată ce membrii sinedriului s-au sfătuit, cei care susțineau că acest om trebuie oprit imediat nu erau orice fel de oameni sau din cei cu prejudecăți puternice. (…)

  Ei au văzut că influența lui Hristos asupra oamenilor devenea mult mai mare decât a lor. Doreau foarte mult să-L zdrobească pentru că îndrăznise să facă fără efect tradițiile lor, însă se temeau să acționeze deschis din cauza poporului. Ei gândeau că, dacă vor acționa în secret, urmărindu-I cuvintele și faptele, vor găsi curând acuzații suficiente împotriva Lui astfel încât să-L poată judeca pentru viața Sa.

  Domnul Hristos dăduse lumină conducătorilor lui Israel, astfel că ei nu aveau scuză. Nu rămăsese nimic nefăcut din ceea ce s-ar fi putut face pentru a-i convinge că se află pe un drum greșit. – Review and Herald, 5 martie 1901

  Descoperind pe Tatăl - 2019. Hristos Îl prezenta pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor, nu ca pe un judecător răzbunător. El i-a atras pe toți, mari și mici, bogați și săraci, să-L vadă pe Dumnezeu în adevăratul Său caracter, învățându-i pe toți să-L cheme folosind apelativul acesta scump „Tatăl nostru”.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...