Orbiți de prejudecăți

  Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în Acela pe care L-a trimis El. (Ioan 5:38)

  Cum uneori în lucrarea lui Hristos divinitatea străfulgera prin umanitate și El stătea transfigurat înaintea oamenilor, conducătorii iudeilor erau profund impresionați. Însă de îndată ce începeau să vorbească iar unii cu alții, necredința lor se întărea și dovezile care ar fi trebuit să-i convingă erau respinse. Cea mai puternică dovadă nu constituia dovadă pentru ei, în timp ce argumentele cele mai slabe și superficiale, dacă erau împotriva adevărului adus de Mântuitorul, erau puternice în opinia lor. Ei porniseră pe o cale ce îi ducea spre ruină veșnică.

  Domnul Hristos a văzut că învățătorii iudei interpretaseră greșit Cuvântul lui Dumnezeu și i-a îndemnat să-l studieze mai atent. Îl El au fost împlinite repede tipurile și umbrele rânduielii iudaice. Dacă ei ar fi cercetat Scripturile așa cum ar fi trebuit, ei ar fi descoperit că El nu pretindea nimic din ceea ce nu I S-ar fi cuvenit.

  Dacă iudeii ar fi cercetat Cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar fi trebuit, ei ar fi văzut că Isus din Nazaret era Mesia. Însă în studiul lor, ei fuseseră călăuziţi de mândrie, egoism și ambiție și au descoperit un Mesia al propriei plăsmuiri. De aceea, atunci când Mântuitorul a venit ca un om umil, zădărnicindu-le, prin învățăturile Sale, teoriile și tradițiile stabilite de mult timp și prezentând adevărul, care era total opus practicilor lor, ei au spus: „Cine este acest intrus care îndrăznește să nu țină cont de autoritatea noastră?” Domnul Hristos nu a venit așa cum așteptaseră ei; de aceea au refuzat să-L primească și L-au numit înșelător și impostor. În loc să-L asculte pentru a putea afla adevărul, ei ascultau cu intenții rele, pentru a-i putea găsi vreun nod în papură. Şi odată ce puseseră piciorul pe prima treaptă a marii scări a răzvrătirii, nu a fost lucru greu pentru Satana să-i determine să devină mai înverșunați în opoziția lor. Lucrările minunate ale lui Hristos, pe care Dumnezeu le intenționase ca o dovadă din cer pentru ei, Satana i-a făcut să le interpreteze împotriva Lui. Cu cât Dumnezeu le vorbea mai mult prin lucrările Sale de milă și iubire, cu atât deveneau mai aprigi în împotrivirea lor. Orbiți de prejudecăți, ei au refuzat să recunoască originea divină a lui Isus. (…)

  El era Dumnezeu în trup omenesc și nu putea să facă altceva decât lucrările lui Dumnezeu. – Review and Herald, 26 martie 1901

  Orbiți de prejudecăți - 2019. Lucrările minunate ale lui Hristos, pe care Dumnezeu le intenționase ca o dovadă din cer pentru ei, Satana i-a făcut să le interpreteze împotriva Lui. Cu cât Dumnezeu le vorbea mai mult prin lucrările Sale de milă și iubire, cu atât deveneau mai aprigi în împotrivirea lor. Orbiți de prejudecăți, ei au refuzat să recunoască originea divină a lui Isus.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...