Vindecarea orbului

  N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. (Ioan 9:3)

  Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?”

  Din întrebarea pe care I-au pus-o lui Isus ucenicii, reiese că ei credeau că toate bolile și suferințele sunt rezultatul păcatului. Şi este adevărat, dar Domnul Isus a vrut să arate că era greșită concepția conform căreia cel care suferea mai mult era neapărat și un mare păcătos. În timp ce încerca să le schimbe acest mod de a gândi, El a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat și, ungând cu aceasta ochii orbului, i-a spus: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului (care, tălmăcit, înseamnă «Trimis»); el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând.” Domnul Isus a răspuns întrebării pe care i-au pus-o ucenicii într-un mod practic, în felul în care răspundea întrebărilor care I se puneau din curiozitate. Nu era treaba ucenicilor să discute cine a păcătuit sau nu, ci ei trebuiau să înțeleagă puterea lui Dumnezeu, îndurarea și mila Sa manifestate în redarea vederii orbului. Toți trebuiau să înțeleagă că nu exista nicio putere vindecătoare în tină sau în scăldătoarea la care a fost trimis să se spele, ci acea putere se afla în Hristos. (…)

  Prietenii și cunoștințele tânărului care fusese vindecat îl priveau cu îndoială, căci atunci când i s-au deschis ochii, fața acestuia s-a schimbat, a început să radieze și l-a făcut să pară un alt om. „Este el oare?” era întrebarea care trecea de la unul la altul. Unii ziceau: „Seamănă cu el”, însă cel care primise marea binecuvântare a făcut să înceteze discuția, spunând: „Eu sunt.” El le-a spus apoi de Isus și în ce fel l-a vindecat, iar ei l-au întrebat: „«Unde este Omul acela?» El a răspuns: «Nu știu.» Au adus la farisei pe cel ce fusese orb. Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii… Atunci, unii din farisei au început să zică: «Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține Sabatul.» Alții ziceau: «Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?» Şi era dezbinare între ei.”

  Ei nu știau că Acela care făcuse Sabatul, care cunoștea toate îndatoririle legate de Sabat, fusese Cel ce-l vindecase pe orb. – Signs of the Times, 23 octombrie 1893

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...