Potolind setea sufletului

  „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” (Ioan 4:15)

  Femeia era atât de uimită de cuvintele Lui, încât și-a lăsat urciorul la fântână și, uitând de setea străinului și de cererea acestuia de a-I da să bea, uitând de drumul pe care ea însăși l-a făcut la fântână, asculta cu cea mai mare atenție din dorința de a auzi fiecare cuvânt.

  Domnul Isus a schimbat apoi brusc subiectul conversației și i-a spus femeii să-l cheme pe bărbatul ei. Ea a răspuns sincer: „«N-am bărbat.» Isus i-a zis: «Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut, și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.»”

  De îndată ce trecutul ei i-a fost prezentat în față, femeia a început să tremure. A început să-și conștientizeze păcatul. „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că ești proroc.” Şi atunci, pentru a îndrepta discuția în altă direcție, ea a încercat să-L conducă pe Domnul Hristos într-o controversă privind diferențele religioase dintre ei. (…)

  Duhul lui Dumnezeu a început să-Şi facă lucrarea asupra inimii samaritencei… Nicio învățătură din cele auzite de ea până atunci nu trezise în ea conștiința morală și nici simțământul unei nevoi mai înalte.

  Hristos a citit dincolo de ceea ce se vede la suprafață și a făcut-o conștientă pe samariteancă de setea sufletului ei pe care apa de la fântâna din Sihar n-ar fi putut să i-o potolească niciodată.

  Setea naturală a femeii din Samaria o condusese să-și descopere setea sufletului după apa vieții. Uitând de drumul pe care-l făcuse la fântână, femeia și-a lăsat urciorul acolo și s-a dus în cetate, spunând tuturor celor pe care-i întâlnea: „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?”

  Cisternele pământului se golesc adeseori, rezervoarele acestuia seacă; însă în Hristos există un izvor de viață din care putem scoate continuu… Nu există pericolul de a se epuiza rezervele; căci Hristos este izvorul inepuizabil al adevărului. El a fost fântâna de apă vie încă de la căderea lui Adam. El spune: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.” Şi „oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în El într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” – Signs of the Times, 22 aprilie 1897

  Potolind setea sufletului - 2019. Cisternele pământului se golesc adeseori, rezervoarele acestuia seacă; însă în Hristos există un izvor de viață din care putem scoate continuu… Nu există pericolul de a se epuiza rezervele; căci Hristos este izvorul inepuizabil al adevărului. El a fost fântâna de apă vie încă de la căderea lui Adam.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...