Hrănirea celor cinci mii

  Dați-le voi să mănânce. (Matei 14:16)

  Ucenicii credeau că se retrăseseră într-un loc unde nu puteau fi descoperiți, însă, de îndată ce mulțimea nu L-a mai văzut pe Învățătorul divin, a întrebat: „Unde este El?” Unii dintre ei observaseră direcția în care porniseră Hristos și ucenicii Săi și în curând o mare gloată Îl căuta pe Domnul Hristos. S-au mai adăugat pe parcurs și alții, până ce mulțimea ajunsese la nu mai puțin de cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii.

  De pe coama dealului, Isus privea la mulțimea în mișcare și inima Sa mare și plină de iubire și compasiune a fost profund mișcată. Deși fusese întrerupt din odihna Sa, nu era lipsit de răbdare. Părăsind locul unde Se retrăsese pe munte, a găsit un loc potrivit de unde putea sluji nevoilor lor spirituale. (…)

  Poporul asculta cuvintele pline de îndurare ce curgeau fără încetare de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ei Îi ascultau cuvintele plăcute, atât de simple și clare, care erau ca balsamul din Galaad pentru sufletele lor. Mâna Sa divină, vindecătoare, adusese bucurie și viață celor care muriseră și pe care îi înviase, și sănătate celor ce suferiseră de diferite boli. Ziua aceea părea ca și cum cerul ar fi coborât pe pământ, și oamenii aproape că nici nu și-au dat seama cât de mult trecuse de când nu mai mâncaseră nimic.

  „Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: «Locul acesta este pustiu, și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.» «Dați-le voi să mănânce», le-a răspuns Isus.” Surprinși și mirați, ei I-au zis: „«Oare să ne ducem să cumpărăm pâine de două sute de lei și să le dăm să mănânce?» Şi El i-a întrebat: «Câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.» S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: «Cinci pâini și doi pești.» Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete, pe iarba verde… El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Şi-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Şi au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești.”

  Acela care învățase pe oameni calea pentru a găsi pacea și fericirea Se îngrijea și de nevoile lor vremelnice, nu numai de cele spirituale. – Signs of the Times, 12 august 1897

  Hrănirea celor cinci mii - 2019. Poporul asculta cuvintele pline de îndurare ce curgeau fără încetare de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ei Îi ascultau cuvintele plăcute, atât de simple și clare, care erau ca balsamul din Galaad pentru sufletele lor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...