Hrănirea celor cinci mii

  Dați-le voi să mănânce. (Matei 14:16)

  Ucenicii credeau că se retrăseseră într-un loc unde nu puteau fi descoperiți, însă, de îndată ce mulțimea nu L-a mai văzut pe Învățătorul divin, a întrebat: „Unde este El?” Unii dintre ei observaseră direcția în care porniseră Hristos și ucenicii Săi și în curând o mare gloată Îl căuta pe Domnul Hristos. S-au mai adăugat pe parcurs și alții, până ce mulțimea ajunsese la nu mai puțin de cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii.

  De pe coama dealului, Isus privea la mulțimea în mișcare și inima Sa mare și plină de iubire și compasiune a fost profund mișcată. Deși fusese întrerupt din odihna Sa, nu era lipsit de răbdare. Părăsind locul unde Se retrăsese pe munte, a găsit un loc potrivit de unde putea sluji nevoilor lor spirituale. (…)

  Poporul asculta cuvintele pline de îndurare ce curgeau fără încetare de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ei Îi ascultau cuvintele plăcute, atât de simple și clare, care erau ca balsamul din Galaad pentru sufletele lor. Mâna Sa divină, vindecătoare, adusese bucurie și viață celor care muriseră și pe care îi înviase, și sănătate celor ce suferiseră de diferite boli. Ziua aceea părea ca și cum cerul ar fi coborât pe pământ, și oamenii aproape că nici nu și-au dat seama cât de mult trecuse de când nu mai mâncaseră nimic.

  „Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: «Locul acesta este pustiu, și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.» «Dați-le voi să mănânce», le-a răspuns Isus.” Surprinși și mirați, ei I-au zis: „«Oare să ne ducem să cumpărăm pâine de două sute de lei și să le dăm să mănânce?» Şi El i-a întrebat: «Câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.» S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: «Cinci pâini și doi pești.» Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete, pe iarba verde… El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Şi-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Şi au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești.”

  Acela care învățase pe oameni calea pentru a găsi pacea și fericirea Se îngrijea și de nevoile lor vremelnice, nu numai de cele spirituale. – Signs of the Times, 12 august 1897

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...