Bucuria părtășiei cu Hristos în ceruri

  De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci și tuturor celor vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:8)

  În timp ce stăteau în jurul mesei pentru Cină, Domnul Hristos a rostit cuvinte de mare interes pentru ucenicii Săi. El avea să treacă în curând prin scene ce aveau să constituie pentru ei cel mai sever test. El a văzut cu claritate nu numai propria Sa umilire și suferință, dar și efectul pe care acestea aveau să-l aibă asupra ucenicilor. Nu a vrut să-i lase în negură în privința lucrării Sale viitoare… El știa că în timpul încercării lor aveau să fie asaltați de vrăjmașul, căci viclenia lui Satana are cel mai mare succes atunci când este îndreptată asupra celor care sunt descurajați din cauza dificultăților prin care trec. (…)

  În timpul acestor ultime ore îndurerate, Domnul Hristos a spus ucenicilor că, în noaptea judecării Sale, toți aveau să sufere batjocură din cauza Lui, iar El va rămâne singur. Le-a mai spus că, după moartea Sa, vor fi întristați pentru puțină vreme, dar că întristarea lor se va transforma în bucurie. Le-a spus, de asemenea, că va veni timpul când vor fi scoși din sinagogi, iar aceia care aveau să-i ucidă vor considera că fac un serviciu lui Dumnezeu. Le-a spus clar de ce le împărtășea aceste lucruri câtă vreme era încă împreună cu ei – pentru ca atunci când cuvintele Sale se vor împlini, să-și aducă aminte că le-a spus înainte ca ele să se întâmple, și astfel să fie întăriți să creadă în El ca Mântuitor al lor. (…)

  Cuvintele spuse de Hristos i-a întristat și i-a uimit pe ucenici. Însă ele au fost urmate de asigurarea mângâietoare: „Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi.”

  Aceste cuvinte de mângâiere nu au fost rostite doar pentru ucenici, ci și pentru noi. În ultimele scene ale istoriei acestui pământ, războiul va face ravagii. Vor fi molime, ciumă și foamete. Apele din adânc vor rupe stăvilarele. Proprietățile și viața vor fi distruse de foc și ape. Trebuie să ne pregătim pentru locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei care Îl iubesc. Există refugiu din lupta de pe pământ. Unde? „Ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” Cerul este acolo unde este Domnul Hristos. Cerul nu ar fi cer pentru aceia care Îl iubesc pe Hristos dacă El n-ar fi acolo. – Review and Herald, 19 octombrie 1897

  Bucuria părtășiei cu Hristos în ceruri - 2019. Vor fi molime, ciumă și foamete. Apele din adânc vor rupe stăvilarele. Proprietățile și viața vor fi distruse de foc și ape. Trebuie să ne pregătim pentru locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei care Îl iubesc.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Scrie o listă!

  PROVOCARE: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea Vieții.

  Publicate astăzi

  La ora șase începe programul TV

  Nimic nu se mai poate face fără sacrificii și voință. Provocarea vieții tale de astăzi este să te smulgi măcar pentru câteva zeci de minute din fața ecranelor și să oferi acel timp unui semen al tău sau lui Dumnezeu. Să știi că nu-i poți auzi de-adevăratelea pe cei de lângă tine sau pe Mântuitorul tău în zgomotul divertismentului sau al ficțiunii. Fă puțină liniște și privește un pic în gol; vei vedea cu mult mai mult!

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Slujirea lui Dumnezeu (I)

  Dacă Hristos ar veni astăzi, din ce grup ai face parte? Ai ajutat pe cineva care are o nevoie foarte importantă? Le-ai întins o mână de ajutor celor uitaţi şi oropsiţi? Dumnezeu primeşte ajutorul tău şi dragostea ta pentru semeni ca şi când le-ai fi manifestat faţă de El.

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...