Bucuria părtășiei cu Hristos în ceruri

  De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci și tuturor celor vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:8)

  În timp ce stăteau în jurul mesei pentru Cină, Domnul Hristos a rostit cuvinte de mare interes pentru ucenicii Săi. El avea să treacă în curând prin scene ce aveau să constituie pentru ei cel mai sever test. El a văzut cu claritate nu numai propria Sa umilire și suferință, dar și efectul pe care acestea aveau să-l aibă asupra ucenicilor. Nu a vrut să-i lase în negură în privința lucrării Sale viitoare… El știa că în timpul încercării lor aveau să fie asaltați de vrăjmașul, căci viclenia lui Satana are cel mai mare succes atunci când este îndreptată asupra celor care sunt descurajați din cauza dificultăților prin care trec. (…)

  În timpul acestor ultime ore îndurerate, Domnul Hristos a spus ucenicilor că, în noaptea judecării Sale, toți aveau să sufere batjocură din cauza Lui, iar El va rămâne singur. Le-a mai spus că, după moartea Sa, vor fi întristați pentru puțină vreme, dar că întristarea lor se va transforma în bucurie. Le-a spus, de asemenea, că va veni timpul când vor fi scoși din sinagogi, iar aceia care aveau să-i ucidă vor considera că fac un serviciu lui Dumnezeu. Le-a spus clar de ce le împărtășea aceste lucruri câtă vreme era încă împreună cu ei – pentru ca atunci când cuvintele Sale se vor împlini, să-și aducă aminte că le-a spus înainte ca ele să se întâmple, și astfel să fie întăriți să creadă în El ca Mântuitor al lor. (…)

  Cuvintele spuse de Hristos i-a întristat și i-a uimit pe ucenici. Însă ele au fost urmate de asigurarea mângâietoare: „Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi.”

  Aceste cuvinte de mângâiere nu au fost rostite doar pentru ucenici, ci și pentru noi. În ultimele scene ale istoriei acestui pământ, războiul va face ravagii. Vor fi molime, ciumă și foamete. Apele din adânc vor rupe stăvilarele. Proprietățile și viața vor fi distruse de foc și ape. Trebuie să ne pregătim pentru locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei care Îl iubesc. Există refugiu din lupta de pe pământ. Unde? „Ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” Cerul este acolo unde este Domnul Hristos. Cerul nu ar fi cer pentru aceia care Îl iubesc pe Hristos dacă El n-ar fi acolo. – Review and Herald, 19 octombrie 1897

  Bucuria părtășiei cu Hristos în ceruri - 2019. Vor fi molime, ciumă și foamete. Apele din adânc vor rupe stăvilarele. Proprietățile și viața vor fi distruse de foc și ape. Trebuie să ne pregătim pentru locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei care Îl iubesc.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...