Conlucrători cu Hristos

  Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. (Ioan 14:12)

  În calitate de reprezentanți ai lui Hristos, apostolii aveau să producă impresii profunde asupra tuturor. Faptul că erau oameni umili nu avea să le micșoreze influența, ci, dimpotrivă, s-o sporească. Mințile celor ce-i ascultau erau purtate de la ei înspre Maiestatea cerului. Cuvintele pline de încredere aveau să-i asigure pe toți că ei nu lucrau prin puterea lor, ci doar continuau lucrarea pe care o făcuse Domnul Isus când fusese cu ei. Cu umilință, ei au declarat că Acela pe care iudeii Îl răstigniseră era Prințul vieții, Fiul viului Dumnezeu, și că, în numele Lui, făcuseră lucrările pe care El le-a făcut. (…)
  Întregul univers se află sub controlul Prințului vieții… El a plătit prețul de răscumpărare pentru întreaga lume. Toți pot fi salvați prin El. El ne cere să ascultăm, să credem, să primim și să trăim. El avea să strângă laolaltă o biserică ce urma să cuprindă întreaga familie omenească, dacă toți erau dispuși să părăsească stindardul cel negru al răzvrătirii și să se așeze sub stindardul Său. Pe aceia care urmau să creadă în El, avea să-i prezinte lui Dumnezeu ca supuși credincioși. El este și Mijlocitorul nostru, și Mântuitorul nostru. El îi va apăra pe urmașii Săi aleși împotriva puterii lui Satana și va supune pe toți dușmanii lor. (…)

  Domnul Hristos a dorit ca ucenicii Săi să înțeleagă că nu îi va lăsa orfani… El urma să moară, însă voia ca ei să fie conștienți că va fi readus la viață. Şi chiar dacă, după înălțarea Sa, El nu va fi prezent cu ei, totuși prin credință ei Îl vor putea vedea și cunoaște, iar El va avea pentru ei același interes plin de iubire ca atunci când a fost cu ei.

  Domnul Hristos i-a asigurat pe ucenici că după învierea Sa li Se va arăta viu. Atunci aveau să înțeleagă ceea ce nu înțeleseseră în trecut, și anume că există o unire deplină între Hristos și Tatăl Său, o unire care va exista veșnic. – Review and Herald, 26 octombrie 1897

  Conlucrători cu Hristos - 2019. Domnul Hristos a dorit ca ucenicii Săi să înțeleagă că nu îi va lăsa orfani… El urma să moară, însă voia ca ei să fie conștienți că va fi readus la viață. Şi chiar dacă, după înălțarea Sa, El nu va fi prezent cu ei, totuși prin credință ei Îl vor putea vedea și cunoaște.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...