Ghetsimani

  S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsemani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeți aici până Mă voi ruga.” (Marcu 14:32)

  După ce a plecat de lângă ucenicii Săi, spunându-le să se roage pentru ei înșiși și pentru El, a ales trei dintre ei, pe Petru, Iacov și Ioan, și S-a dus și mai departe în singurătatea grădinii. Acești trei ucenici fuseseră cu El la schimbarea la față; ei îi văzuseră pe vizitatorii cerești, Moise și Ilie, vorbind cu El, iar Hristos dorea ca ei să fie prezenți împreună cu El și cu acea ocazie. (…)

  Domnul Hristos Şi-a exprimat dorința după simpatie, și apoi S-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. S-a aruncat cu fața la pământ și Se ruga zicând: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” După un ceas, simțind nevoia de împreună-simțire, S-a ridicat de la pământ și S-a dus clătinându-Se pe picioare la locul unde îi lăsase pe cei trei ucenici… Tânjea să audă din partea lor cuvinte care să-i aducă ceva alinare în suferința Sa. Însă a fost dezamăgit. Ei nu I-au acordat ajutorul de care avea atâta nevoie. În loc de aceasta, „El i-a găsit dormind”.

  Chiar înainte de a-Şi îndrepta pașii spre acea grădină, Domnul Isus spusese ucenicilor Săi: „În noaptea aceasta, toți veți găsi o pricină de poticnire în Mine”; iar ei Îi dăduseră toată asigurarea că nu-L vor uita niciodată pe Domnul lor, că Îl vor urma și în temniță și, dacă va fi nevoie, vor fi gata să sufere și să moară împreună cu El. Iar bietul Petru, cel plin de sine, adăugase: „Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire.” Însă ucenicii se încredeau în propria lor putere; ei nu au privit spre Ajutorul cel atotputernic, așa cum îi sfătuise Isus să facă. Chiar și zelosul Petru, care doar cu câteva ore înainte declarase că e gata să moară cu Domnul Său, acum dormea. (…)

  Din nou Fiul lui Dumnezeu a fost cuprins de o agonie supraomenească și, fiind epuizat și în stare de leșin, s-a târât iarăși în locul unde luptase mai înainte. Doar cu puțin timp în urmă, Hristos Își înălțase sufletul neșovăielnic în cântări de laudă, ca unul care era conștient că este Fiul lui Dumnezeu. Acum vocea Sa se auzea în aerul liniștit al nopții, nu în tonuri de triumf, ci plină de agonie omenească. Nu de mult fusese senin în măreția Sa, fusese ca un cedru falnic. Acum era ca o trestie frântă. (…)

  Deși păcatul era lucrul îngrozitor care deschisese stăvilarele necazurilor asupra lumii, El avea să fie jertfa pentru un neam care alesese să păcătuiască. – Signs of the Times, 2 decembrie 1897

  Ghetsimani - 2019. Ucenicii se încredeau în propria lor putere; ei nu au privit spre Ajutorul cel atotputernic, așa cum îi sfătuise Isus să facă. Chiar și zelosul Petru, care doar cu câteva ore înainte declarase că e gata să moară cu Domnul Său, acum dormea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...