Ghetsimani

  S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsemani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeți aici până Mă voi ruga.” (Marcu 14:32)

  După ce a plecat de lângă ucenicii Săi, spunându-le să se roage pentru ei înșiși și pentru El, a ales trei dintre ei, pe Petru, Iacov și Ioan, și S-a dus și mai departe în singurătatea grădinii. Acești trei ucenici fuseseră cu El la schimbarea la față; ei îi văzuseră pe vizitatorii cerești, Moise și Ilie, vorbind cu El, iar Hristos dorea ca ei să fie prezenți împreună cu El și cu acea ocazie. (…)

  Domnul Hristos Şi-a exprimat dorința după simpatie, și apoi S-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. S-a aruncat cu fața la pământ și Se ruga zicând: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” După un ceas, simțind nevoia de împreună-simțire, S-a ridicat de la pământ și S-a dus clătinându-Se pe picioare la locul unde îi lăsase pe cei trei ucenici… Tânjea să audă din partea lor cuvinte care să-i aducă ceva alinare în suferința Sa. Însă a fost dezamăgit. Ei nu I-au acordat ajutorul de care avea atâta nevoie. În loc de aceasta, „El i-a găsit dormind”.

  Chiar înainte de a-Şi îndrepta pașii spre acea grădină, Domnul Isus spusese ucenicilor Săi: „În noaptea aceasta, toți veți găsi o pricină de poticnire în Mine”; iar ei Îi dăduseră toată asigurarea că nu-L vor uita niciodată pe Domnul lor, că Îl vor urma și în temniță și, dacă va fi nevoie, vor fi gata să sufere și să moară împreună cu El. Iar bietul Petru, cel plin de sine, adăugase: „Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire.” Însă ucenicii se încredeau în propria lor putere; ei nu au privit spre Ajutorul cel atotputernic, așa cum îi sfătuise Isus să facă. Chiar și zelosul Petru, care doar cu câteva ore înainte declarase că e gata să moară cu Domnul Său, acum dormea. (…)

  Din nou Fiul lui Dumnezeu a fost cuprins de o agonie supraomenească și, fiind epuizat și în stare de leșin, s-a târât iarăși în locul unde luptase mai înainte. Doar cu puțin timp în urmă, Hristos Își înălțase sufletul neșovăielnic în cântări de laudă, ca unul care era conștient că este Fiul lui Dumnezeu. Acum vocea Sa se auzea în aerul liniștit al nopții, nu în tonuri de triumf, ci plină de agonie omenească. Nu de mult fusese senin în măreția Sa, fusese ca un cedru falnic. Acum era ca o trestie frântă. (…)

  Deși păcatul era lucrul îngrozitor care deschisese stăvilarele necazurilor asupra lumii, El avea să fie jertfa pentru un neam care alesese să păcătuiască. – Signs of the Times, 2 decembrie 1897

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Mustrarea nu dăunează acceptării

  Dragi părinți, nu ocoliți cuvintele de avertizare pentru copiii și tinerii din casele voastre! Veți secera cele mai mari bucurii când îi veți vedea că Îi dau dreptate lui Dumnezeu și fac legământ cu El. Chiar azi, semănați o avertizare cu blândețe și dragoste! PROVOCARE: Ce lucru pe care îl fac copiii tăi ești convins că nu este bun? Roagă-te astăzi să ai putere să le spui cu blândețe că Dumnezeu vrea să le dea putere să renunțe la el!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Publicate astăzi

  Luna când începe școala

  Dacă ești printre cei care pot învăța mai ușor și mai mult, nu te mulțumi să aduni în palmaresul personal note bune, ci fă din capacitățile tale un atu pentru tot grupul! Ajută-i pe ceilalți să te ajungă din urmă! Vei simți mult mai multă satisfacție decât dacă o faci pe deșteptul și îi lași în urmă.

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Atacul de panică

  Îţi poţi ridica ochii spre cer şi să fii sigur că Dumnezeu te va ajuta. Cel care poate să te păzească de orice lucru rău nici nu doarme şi nici nu dormitează. „Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér...