Reprezentanți ai Săi

  Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. (Romani 6:4)

  Urmărește versiunea video aici.

  Pe cei care doresc să fie ucenici ai Săi, El îi invită să ia jugul Său asupra lor și să învețe de la El, care este blând și smerit cu inima; iar El le promite acelora care fac acest lucru că vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Blândețea și umilința care au caracterizat viața Domnului Hristos se vor vedea în viața și caracterul acelora care „trăiesc așa cum a trăit Isus”.

  Binecuvântat este sufletul care poate spune: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Isus este Avocatul meu. Am încălcat Legea Sa, nu mă pot mântui singur, însă îmi pun toată speranța în sângele prețios care a fost vărsat la calvar.”

  Domnul Hristos a venit să înalțe Legea și să-i învețe pe oameni s-o respecte; El a venit să proslăvească vechea poruncă pe care ați avut-o încă de la început. Apoi noi avem nevoie de lege și de profeți. Avem nevoie de Vechiul Testament ca să ne conducă până la Noul Testament, care nu a înlocuit Vechiul Testament, ci ne descoperă mai clar planul de mântuire, arătând semnificația întregului sistem de jertfe și sacrificii și a Cuvântului pe care L-am avut încă de la început. Din partea fiecărui suflet se cere imperios ascultare desăvârșită, iar ascultarea față de voința descoperită a lui Dumnezeu vă va face una cu Hristos. Veți fi în stare atunci să trăiți nobil, căci viața Domnului Hristos, ca slujitor al lui Iehova, a fost nobilă… Încrederea în propriile puteri și independența nesfințită îi țin pe mulți departe de cele mai bogate daruri ale lui Hristos. (…)

  Același Domn Isus care poruncise în Vechiul Testament că iubirea trebuie să fie principiul de bază a poruncit și în Noul Testament ca iubirea să fie principiul conducător în inimile urmașilor Săi. Adevărata sfințire este împlinirea principiului iubirii. Cei care trăiesc în lumină vor fi copii ai luminii și vor răspândi lumină celor care sunt în jurul lor prin bunătate, împreună-simțire și dragoste inconfundabilă.

  Doctrina curată se va împleti cu fapte ale neprihănirii; preceptele cerești se vor uni cu practici sfințite. Inima care este umplută de harul Domnului Hristos va fi recunoscută după pacea și bucuria pe care le trăiește; iar acolo unde locuiește Domnul Hristos, caracterul va deveni curat, demn, nobil și plin de slavă. – Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894

  Reprezentanți ai Săi - 2019. Binecuvântat este sufletul care poate spune: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Isus este Avocatul meu. Am încălcat Legea Sa, nu mă pot mântui singur, însă îmi pun toată speranța în sângele prețios care a fost vărsat la calvar.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Publicate astăzi

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Ca un copilaș

  Ce fericire să-i avem pe acești micuți care ne învață atât de multe despre noi înșine, despre viața însăși și despre cum să relaționam cu Tatăl nostru ceresc! Mă simt foarte binecuvântată! Ajută-mă, Doamne, să devin ca un copilaș!

  Fraţii Durer

  Iubirea pentru fratele tău este posibilă prin puterea care vine de sus. Vorbeşte astăzi cu fratele tău cu dragoste şi generozitate şi iartă-i dacă te-a ofensat, aşa cum vrea Domnul să faci. Relaţia voastră se va reface şi va deveni mai puternică.

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...