Reprezentanți ai Săi

  Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. (Romani 6:4)

  Urmărește versiunea video aici.

  Pe cei care doresc să fie ucenici ai Săi, El îi invită să ia jugul Său asupra lor și să învețe de la El, care este blând și smerit cu inima; iar El le promite acelora care fac acest lucru că vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Blândețea și umilința care au caracterizat viața Domnului Hristos se vor vedea în viața și caracterul acelora care „trăiesc așa cum a trăit Isus”.

  Binecuvântat este sufletul care poate spune: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Isus este Avocatul meu. Am încălcat Legea Sa, nu mă pot mântui singur, însă îmi pun toată speranța în sângele prețios care a fost vărsat la calvar.”

  Domnul Hristos a venit să înalțe Legea și să-i învețe pe oameni s-o respecte; El a venit să proslăvească vechea poruncă pe care ați avut-o încă de la început. Apoi noi avem nevoie de lege și de profeți. Avem nevoie de Vechiul Testament ca să ne conducă până la Noul Testament, care nu a înlocuit Vechiul Testament, ci ne descoperă mai clar planul de mântuire, arătând semnificația întregului sistem de jertfe și sacrificii și a Cuvântului pe care L-am avut încă de la început. Din partea fiecărui suflet se cere imperios ascultare desăvârșită, iar ascultarea față de voința descoperită a lui Dumnezeu vă va face una cu Hristos. Veți fi în stare atunci să trăiți nobil, căci viața Domnului Hristos, ca slujitor al lui Iehova, a fost nobilă… Încrederea în propriile puteri și independența nesfințită îi țin pe mulți departe de cele mai bogate daruri ale lui Hristos. (…)

  Același Domn Isus care poruncise în Vechiul Testament că iubirea trebuie să fie principiul de bază a poruncit și în Noul Testament ca iubirea să fie principiul conducător în inimile urmașilor Săi. Adevărata sfințire este împlinirea principiului iubirii. Cei care trăiesc în lumină vor fi copii ai luminii și vor răspândi lumină celor care sunt în jurul lor prin bunătate, împreună-simțire și dragoste inconfundabilă.

  Doctrina curată se va împleti cu fapte ale neprihănirii; preceptele cerești se vor uni cu practici sfințite. Inima care este umplută de harul Domnului Hristos va fi recunoscută după pacea și bucuria pe care le trăiește; iar acolo unde locuiește Domnul Hristos, caracterul va deveni curat, demn, nobil și plin de slavă. – Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894

  Reprezentanți ai Săi - 2019. Binecuvântat este sufletul care poate spune: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Isus este Avocatul meu. Am încălcat Legea Sa, nu mă pot mântui singur, însă îmi pun toată speranța în sângele prețios care a fost vărsat la calvar.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...