Consacrare deplină

  Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” (Ioan 3:7)

  Urmărește versiunea video aici.

  Fiind răscumpărați de Dumnezeu, noi trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Domnul Hristos în lucrarea Sa de slujire, nu potrivit înclinațiilor noastre naturale, ci în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Însă viețile tuturor oamenilor, așa cum îi consideră Evanghelia, sunt pline de păcat. Din cauză că au tot cedat ispitelor, ei și-au slăbit puterea de a asculta. Inima lor este „nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea”. Ei sunt morți în greșeli și păcate și în propria lor putere nu pot face niciun bine.

  Pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire acceptabilă, noi trebuie să fim „născuți din nou”. Tendințele noastre firești, care sunt în opoziție cu Spiritul lui Dumnezeu, trebuie înlăturate. Prin Domnul Isus Hristos, noi trebuie să devenim oameni noi. Viețile noastre vechi, nerenăscute, trebuie să facă loc unei vieți noi – o viață plină de iubire, încredere și ascultare de bunăvoie. Dacă nu are loc în noi această schimbare, nu Îi putem sluji lui Dumnezeu cum se cuvine. Lucrarea noastră va fi deficitară. În aceasta vor fi aduse planuri pământești; va fi adus un foc străin, care Îl dezonorează pe Dumnezeu. Viețile noastre vor fi nesfințite și nefericite, pline de neliniște și necazuri. (…)

  Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru că El a văzut că noi am pierdut chipul și natura lui Dumnezeu. El a văzut că noi ne-am îndepărtat de pe cărarea păcii și curăției și că, dacă vom fi lăsați singuri, nu vom găsi niciodată calea înapoi. El a venit cu o mântuire deplină, completă, ca să ne schimbe inimile de piatră în inimi de carne, ca să ne schimbe firea păcătoasă și să ne facă asemenea Lui, pentru ca, devenind părtași de natură divină, să putem fi potriviți pentru curțile cerești. (…)

  Tuturor acelora care, doritori după mântuire în sufletul lor, vin la Domnul Hristos după ajutor, El le spune așa cum i-a spus lui Nicodim: „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” El bate la ușa inimii tale, așteptând să-L lași să intre. El abia așteaptă să-ți reînnoiască inima și s-o umple cu iubire pentru tot ce este curat și adevărat. El tânjește ca tu să-ți răstignești eul și să te înalțe la o viață nouă în El. Nicodim a fost convertit ca urmare a întâlnirii pe care a avut-o cu Domnul Hristos… Nu te teme să te predai cu totul lui Hristos. Așază-te fără rezervă sub stăpânirea Sa. Învață ce înseamnă să încetezi cu păcatul, ce înseamnă să ai o inimă nouă, să fii asemenea Lui. Şi, pe măsură ce privești la Hristos, eul se va scufunda și va deveni nesemnificativ, iar tu vei fi schimbat după chipul Său, „din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. – Youth’s Instructor, 9 septembrie 1897

  Consacrare deplină - 2019. Domnul Hristos bate la ușa inimii tale, așteptând să-L lași să intre. El abia așteaptă să-ți reînnoiască inima și s-o umple cu iubire pentru tot ce este curat și adevărat. El tânjește ca tu să-ți răstignești eul și să te înalțe la o viață nouă în El.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...