Chemarea lui Elisei

  Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. (1 Împărați 19:19)

  Urmărește versiunea video aici.

  Ar fi bine să medităm la cazul lui Elisei atunci când a fost ales pentru lucrarea Sa. Profetul Ilie era pe punctul de a-și încheia lucrarea pe pământ. Un altul urma să fie chemat pentru a duce mai departe lucrarea pentru acea vreme.

  În timpul călătoriei sale, Ilie a fost călăuzit spre nord. Cât de diferită era scena pe care o avea acum în fața sa de felul în care se prezentase țara cu puțin timp înainte! Atunci câmpurile nu erau lucrate; pământul era pârjolit, căci nu căzuse nici rouă, nici ploaie timp de trei ani. Acum, totul părea că prinde viață, parcă pentru a răscumpăra timpul de foamete și lipsuri. Ploile abundente făcuseră mai mult pentru pământ decât pentru inimile oamenilor; câmpiile erau mai bine pregătite pentru lucrare decât inimile apostatului Israel.

  Oriunde privea Ilie, pământul pe care îl vedea era deținut de un singur om – un bărbat care nu își plecase genunchiul înaintea lui Baal, a cărui inimă rămăsese cu totul în slujba lui Dumnezeu. Chiar în timpul captivității fuseseră suflete care nu au apostat și această familie făcea parte dintre cele șapte mii care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Baal. Stăpânul acelor pământuri era Şafat. Printre lucrători era activitate din plin. În timp ce turmele se bucurau de pășunile verzi, mâinile harnice ale slujitorilor săi semănau sămânța în vederea secerișului.

  Atenția lui Ilie i-a fost atrasă către Elisei, fiul lui Şafat, care, împreună cu niște slujitori, ara cu douăsprezece perechi de boi… Elisei își primise educația departe de cetate și de risipa de la curte. A fost învățat să trăiască în simplitate și să asculte de părinți și de Dumnezeu. (…)

  Elisei își ducea viața în așteptare, cu mulțumire, făcându-și lucrarea cu credincioșie. Zi de zi, prin ascultare practică și prin harul divin în care se încredea, el învăța să fie corect și să aibă un scop bine definit. Făcând tot ce putea în lucrul împreună cu tatăl său în gospodăria lor, el Îl slujea pe Dumnezeu. El învăța cum să conlucreze cu Dumnezeu. – Youth’s Instructor, 14 aprilie 1898

  Când profetul l-a văzut pe Elisei împreună cu slujitorii săi arând cu douăsprezece perechi de boi, el s-a dus pe câmp și, în timp ce trecea pe lângă el, și-a desfăcut mantaua și a aruncat-o pe umerii lui Elisei. Apoi a trecut mai departe ca și când lucrul respectiv fusese încheiat. Însă el știa că Elisei înțelesese semnificația acelui act și l-a părăsit, fără să spună un cuvânt, lăsându-l să decidă dacă va accepta sau va respinge chemarea. – Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898

  Chemarea lui Elisei - 2019. Elisei își ducea viața în așteptare, cu mulțumire, făcându-și lucrarea cu credincioșie. Zi de zi, prin ascultare practică și prin harul divin în care se încredea, el învăța să fie corect și să aibă un scop bine definit. Făcând tot ce putea în lucrul împreună cu tatăl său în gospodăria lor, el Îl slujea pe Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...