Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu

  Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. (1 Împărați 19:21)

  Urmărește versiunea video aici.

  În cei trei ani de secetă și foamete, familia lui Şafat se familiarizase cu misiunea prorocului Ilie și Duhul lui Dumnezeu a impresionat inima lui Elisei în ce privește semnificația acestui act [punerea mantiei de către Ilie pe umărul lui]. Acesta a fost semnalul că Dumnezeu îl chemase să fie succesorul lui Ilie. S-a grăbit după profet și, ajungându-l, a cerut permisiunea să-și ia rămas-bun de la părinți și de la familia sa.

  Răspunsul lui Ilie a fost: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut.” Nu a fost o mustrare, ci un test. Dacă inima lui Elisei era legată de căminul său și de avantajele pe care le avea, el avea libertatea de a rămâne acolo. Însă Elisei era pregătit să asculte de chemarea lui Dumnezeu. (…)

  Dacă Elisei l-ar fi întrebat pe Ilie ce se așteaptă de la el, care avea să fie lucrarea lui, i s-ar fi răspuns: „Dumnezeu știe; El îți va face cunoscut. Dacă aștepți, Domnul îți va răspunde la toate întrebările. Poți să vii cu mine dacă ești convins că Dumnezeu te-a chemat; dacă nu, poți să renunți. Nu veni după mine doar pentru că eu te-am chemat. Trebuie să fii convins tu însuți că Dumnezeu Se află înapoia ta și glasul Lui este cel ce te cheamă. Dacă poți socoti totul ca o pierdere ca să câștigi pe Hristos, vino!” (…)

  Chemarea adresată de Ilie [lui Elisei] a fost asemănătoare chemării pe care i-a adresat-o Domnul Hristos tânărului bogat. Tânărului i s-a cerut să lase tot ce avea – case, pământuri, prieteni, bogății, confort, plăceri – și să-L urmeze pe Isus… Însă, odată cu chemarea lui Hristos, vin și întrebări: Ești gata să mergi înainte? Vrei acest lucru? Vom socoti noi, ca și Moise, ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului?

  Domnul nu va accepta o slujire care vine dintr-o inimă împărțită. Doar aceia cărora le place să facă voia lui Dumnezeu Îi pot aduce o slujire desăvârșită. Dacă vom continua să-L cunoaștem pe Domnul, cu plăcere, cu bucurie, vom vedea că „El Se ivește ca zorile dimineții” (Osea 6:3). Dacă am decis să-L urmăm pe Domnul Hristos, vom răspunde la chemarea Sa: „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.”

  Lucrarea lui Dumnezeu este un întreg desăvârșit… și este important ca acela care lucrează pentru Hristos să-L aibă alături pe Mântuitorul în tot ce face. Iar ceea ce face să fie făcut cu o corectitudine și o promptitudine care să suporte o examinare critică. Lucrarea trebuie făcută din inimă. – Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898

  Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu - 2019. Domnul nu va accepta o slujire care vine dintr-o inimă împărțită. Doar aceia cărora le place să facă voia lui Dumnezeu Îi pot aduce o slujire desăvârșită. Dacă vom continua să-L cunoaștem pe Domnul, cu plăcere, cu bucurie, vom vedea că „El Se ivește ca zorile dimineții”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...