Timotei

  Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. (1 Timotei 4:12)

  Urmărește versiunea video aici.

  Cuvântul lui Dumnezeu era regula care îl călăuzea pe Timotei… Persoanele care l-au instruit în cămin au colaborat cu Dumnezeu în educarea acestui tânăr spre a purta poverile care aveau să fie puse asupra lui la o vârstă fragedă.

  Timotei era foarte tânăr când a fost ales de Dumnezeu să fie învățător. Însă principiile în care fusese format erau atât de puternic înrădăcinate în viața lui prin educația primită, încât el a fost potrivit să fie un învățător religios alături de Pavel, marele apostol al neamurilor. Şi, deși era tânăr, și-a îndeplinit marile responsabilități cu o blândețe asemenea celei a lui Hristos. Era credincios, neclintit și statornic; iar Pavel l-a făcut tovarășul lui de lucrare și călătorie, ca să poată beneficia de experiența apostolului în predicarea Evangheliei și întemeierea de biserici.

  Pavel îl iubea pe Timotei pentru că Timotei Îl iubea pe Dumnezeu. Marele apostol stătea adesea de vorbă cu el și îi punea întrebări legate de Scriptură. L-a învățat despre necesitatea de a evita orice cale rea și i-a spus că binecuvântarea îi va însoți cu siguranță pe cei care erau credincioși și statornici, conferindu-le o cutezanță nobilă. (…)

  Cuvintele apostolului Pavel chiar înainte de moartea sa au fost: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești pe deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus.”

  Pavel putea scrie cu convingere aceste lucruri, căci Timotei nu a mers înainte într-un spirit de încredere în sine. El a lucrat în strânsă legătură cu Pavel, căutând la acesta sfat și învățătură. El nu a acționat din impuls. El a dat dovadă de chibzuință și judecată calmă, întrebându-se la fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?”

  „Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.”

  Sfatul dat lui Timotei trebuie luat în seamă în fiecare cămin și trebuie să devină o putere pentru educație în fiecare familie și în fiecare școală. – Youth’s Instructor, 5 mai 1898

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...