Timotei

  Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. (1 Timotei 4:12)

  Urmărește versiunea video aici.

  Cuvântul lui Dumnezeu era regula care îl călăuzea pe Timotei… Persoanele care l-au instruit în cămin au colaborat cu Dumnezeu în educarea acestui tânăr spre a purta poverile care aveau să fie puse asupra lui la o vârstă fragedă.

  Timotei era foarte tânăr când a fost ales de Dumnezeu să fie învățător. Însă principiile în care fusese format erau atât de puternic înrădăcinate în viața lui prin educația primită, încât el a fost potrivit să fie un învățător religios alături de Pavel, marele apostol al neamurilor. Şi, deși era tânăr, și-a îndeplinit marile responsabilități cu o blândețe asemenea celei a lui Hristos. Era credincios, neclintit și statornic; iar Pavel l-a făcut tovarășul lui de lucrare și călătorie, ca să poată beneficia de experiența apostolului în predicarea Evangheliei și întemeierea de biserici.

  Pavel îl iubea pe Timotei pentru că Timotei Îl iubea pe Dumnezeu. Marele apostol stătea adesea de vorbă cu el și îi punea întrebări legate de Scriptură. L-a învățat despre necesitatea de a evita orice cale rea și i-a spus că binecuvântarea îi va însoți cu siguranță pe cei care erau credincioși și statornici, conferindu-le o cutezanță nobilă. (…)

  Cuvintele apostolului Pavel chiar înainte de moartea sa au fost: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești pe deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus.”

  Pavel putea scrie cu convingere aceste lucruri, căci Timotei nu a mers înainte într-un spirit de încredere în sine. El a lucrat în strânsă legătură cu Pavel, căutând la acesta sfat și învățătură. El nu a acționat din impuls. El a dat dovadă de chibzuință și judecată calmă, întrebându-se la fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?”

  „Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.”

  Sfatul dat lui Timotei trebuie luat în seamă în fiecare cămin și trebuie să devină o putere pentru educație în fiecare familie și în fiecare școală. – Youth’s Instructor, 5 mai 1898

  Timotei - 2019. Pavel putea scrie cu convingere aceste lucruri, căci Timotei nu a mers înainte într-un spirit de încredere în sine. El a lucrat în strânsă legătură cu Pavel, căutând la acesta sfat și învățătură. El nu a acționat din impuls. El a dat dovadă de chibzuință și judecată calmă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...