Iosif – martorul neșovăielnic al lui Dumnezeu

  Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. (Geneza 39:2)

  Urmărește versiunea video aici.

  A fost planul lui Dumnezeu ca, prin intermediul lui Iosif, religia biblică să le fie prezentată egiptenilor. Acest martor credincios avea să-L reprezinte pe Hristos în curțile monarhilor. Dumnezeu a comunicat cu Iosif prin vise în tinerețea sa, anunțându-l cu privire la înalta poziție în care urma să fie chemat. Pentru a împiedica împlinirea visurilor sale, frații lui Iosif l-au vândut ca sclav, însă fapta lor plină de cruzime a avut ca rezultat chiar acele lucruri pe care visele sale le prevestiseră.

  Aceia care caută să dea la o parte planul lui Dumnezeu și se împotrivesc voinței Sale e posibil ca pentru o vreme să prospere; însă Dumnezeu este la lucru pentru a-Şi îndeplini planurile, arătând clar cine este conducătorul cerurilor și al pământului.

  Iosif a socotit vinderea lui în Egipt ca fiind cea mai mare nenorocire care i s-ar fi putut întâmpla, însă el a fost conștient de nevoia de a se încrede în Dumnezeu așa cum nu făcuse niciodată înainte, pe când era protejat de dragostea tatălui său. Iosif L-a luat pe Dumnezeu cu el în Egipt, și lucrul acesta era evident prin purtarea lui plină de voioșie, chiar dacă inima îi era îndurerată… Planul lui Dumnezeu este ca cei care Îl iubesc și Îi onorează numele să fie onorați și ei, iar slava pe care ei o aduc lui Dumnezeu să fie reflectată și asupra lor.

  Caracterul lui Iosif nu s-a schimbat atunci când a fost înălțat într-o poziție de încredere. El a fost adus într-o situație în care virtuțile sale să strălucească într-o lumină clară prin fapte bune. Binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui și acasă, și la câmp. Toate responsabilitățile casei lui Potifar au fost așezate asupra lui. Şi în toate aceste lucruri, el a dat pe față integritate și statornicie, căci Îl iubea pe Dumnezeu și se temea de El.

  Aflându-se în societatea oamenilor învățați, el a dobândit o cunoaștere a științei și a limbilor. Această perioadă a constituit școala sa de instruire, astfel ca, în anii de început ai maturității sale, să poată fi calificat pentru slujba de prim-ministru al Egiptului. El și-a pus la lucru toată înțelepciunea, cunoștința și tactul pe care i le oferiseră acele oportunități. Şi în această situație, inima sa era neclintită de partea lui Dumnezeu. Cunoștința omenească și înțelepciunea divină s-au împletit astfel ca el să poată fi o lumină strălucitoare, care să reflecte razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii în mijlocul întunericului dens al păgânismului. – Youth’s Instructor, 11 martie 1897

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...