Iosif – martorul neșovăielnic al lui Dumnezeu

  Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. (Geneza 39:2)

  Urmărește versiunea video aici.

  A fost planul lui Dumnezeu ca, prin intermediul lui Iosif, religia biblică să le fie prezentată egiptenilor. Acest martor credincios avea să-L reprezinte pe Hristos în curțile monarhilor. Dumnezeu a comunicat cu Iosif prin vise în tinerețea sa, anunțându-l cu privire la înalta poziție în care urma să fie chemat. Pentru a împiedica împlinirea visurilor sale, frații lui Iosif l-au vândut ca sclav, însă fapta lor plină de cruzime a avut ca rezultat chiar acele lucruri pe care visele sale le prevestiseră.

  Aceia care caută să dea la o parte planul lui Dumnezeu și se împotrivesc voinței Sale e posibil ca pentru o vreme să prospere; însă Dumnezeu este la lucru pentru a-Şi îndeplini planurile, arătând clar cine este conducătorul cerurilor și al pământului.

  Iosif a socotit vinderea lui în Egipt ca fiind cea mai mare nenorocire care i s-ar fi putut întâmpla, însă el a fost conștient de nevoia de a se încrede în Dumnezeu așa cum nu făcuse niciodată înainte, pe când era protejat de dragostea tatălui său. Iosif L-a luat pe Dumnezeu cu el în Egipt, și lucrul acesta era evident prin purtarea lui plină de voioșie, chiar dacă inima îi era îndurerată… Planul lui Dumnezeu este ca cei care Îl iubesc și Îi onorează numele să fie onorați și ei, iar slava pe care ei o aduc lui Dumnezeu să fie reflectată și asupra lor.

  Caracterul lui Iosif nu s-a schimbat atunci când a fost înălțat într-o poziție de încredere. El a fost adus într-o situație în care virtuțile sale să strălucească într-o lumină clară prin fapte bune. Binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui și acasă, și la câmp. Toate responsabilitățile casei lui Potifar au fost așezate asupra lui. Şi în toate aceste lucruri, el a dat pe față integritate și statornicie, căci Îl iubea pe Dumnezeu și se temea de El.

  Aflându-se în societatea oamenilor învățați, el a dobândit o cunoaștere a științei și a limbilor. Această perioadă a constituit școala sa de instruire, astfel ca, în anii de început ai maturității sale, să poată fi calificat pentru slujba de prim-ministru al Egiptului. El și-a pus la lucru toată înțelepciunea, cunoștința și tactul pe care i le oferiseră acele oportunități. Şi în această situație, inima sa era neclintită de partea lui Dumnezeu. Cunoștința omenească și înțelepciunea divină s-au împletit astfel ca el să poată fi o lumină strălucitoare, care să reflecte razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii în mijlocul întunericului dens al păgânismului. – Youth’s Instructor, 11 martie 1897

  Iosif - martorul neșovăielnic al lui Dumnezeu - 2019. Aceia care caută să dea la o parte planul lui Dumnezeu și se împotrivesc voinței Sale e posibil ca pentru o vreme să prospere; însă Dumnezeu este la lucru pentru a-Şi îndeplini planurile, arătând clar cine este conducătorul cerurilor și al pământului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...