Tălmaciul viselor

  Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. (Geneza 41:15)

  Când Iosif a tălmăcit visele paharnicului și pitarului, el l-a rugat pe paharnic să-și aducă aminte de el atunci când avea să fie repus în slujba sa ca mai-marele paharnicilor; însă el a fost uitat și a mai rămas în închisoare încă doi ani.

  Iată că o persoană cu o funcție mult mai înaltă decât mai-marele paharnicilor a avut un vis, iar, când nu a fost găsit nimeni în stare să-l tălmăcească, paharnicul și-a adus aminte de Iosif. „Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras, și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif: «Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit.» Iosif nu și-a asumat slava pentru sine însuși. El a îndreptat pe Faraon spre Dumnezeu, spunându-i: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon.”

  Prin înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, Iosif a putut vedea adevărata semnificație a visului. El a văzut felul minunat în care lucrează Dumnezeu și a prezentat totul în mod clar înaintea lui Faraon. El i-a făcut cunoscut faptul ca urma să aibă loc o foamete îndelungată, dar și planurile ce ar fi trebuit făcute pentru a salva națiunea de la pieire… Cuvintele sale au fost primite ca aurul, și acesta este răspunsul care i-a fost dat: „Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni ca tine care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai-mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.”

  Iosif Îl reprezenta pe Domnul Hristos. El a fost timp de mulți ani conducătorul onorat al Egiptului. În viața și caracterului lui a dat pe față tot ceea ce era frumos, curat și nobil. Purtându-și durerile în circumstanțe dificile și biruind ispita, Iosif a fost asemenea lui Hristos în caracter. (…)

  Exemplul lui Iosif, care strălucește cu strălucirea cerului, nu a strălucit în zadar în mijlocul acestui popor pentru care Hristos S-a angajat să devină jertfă, un popor pe care Dumnezeu l-a luat sub protecția Sa și căruia i-a acordat nu numai binecuvântări fizice, ci și spirituale, pentru a-l atrage la Sine. – Youth’s Instructor, 11 martie 1897

  Tălmaciul viselor - 2019. Iosif Îl reprezenta pe Domnul Hristos. El a fost timp de mulți ani conducătorul onorat al Egiptului. În viața și caracterului lui a dat pe față tot ceea ce era frumos, curat și nobil. Purtându-și durerile în circumstanțe dificile și biruind ispita, Iosif a fost asemenea lui Hristos în caracter.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...