Tălmaciul viselor

  Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. (Geneza 41:15)

  Când Iosif a tălmăcit visele paharnicului și pitarului, el l-a rugat pe paharnic să-și aducă aminte de el atunci când avea să fie repus în slujba sa ca mai-marele paharnicilor; însă el a fost uitat și a mai rămas în închisoare încă doi ani.

  Iată că o persoană cu o funcție mult mai înaltă decât mai-marele paharnicilor a avut un vis, iar, când nu a fost găsit nimeni în stare să-l tălmăcească, paharnicul și-a adus aminte de Iosif. „Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras, și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif: «Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit.» Iosif nu și-a asumat slava pentru sine însuși. El a îndreptat pe Faraon spre Dumnezeu, spunându-i: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon.”

  Prin înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, Iosif a putut vedea adevărata semnificație a visului. El a văzut felul minunat în care lucrează Dumnezeu și a prezentat totul în mod clar înaintea lui Faraon. El i-a făcut cunoscut faptul ca urma să aibă loc o foamete îndelungată, dar și planurile ce ar fi trebuit făcute pentru a salva națiunea de la pieire… Cuvintele sale au fost primite ca aurul, și acesta este răspunsul care i-a fost dat: „Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni ca tine care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai-mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.”

  Iosif Îl reprezenta pe Domnul Hristos. El a fost timp de mulți ani conducătorul onorat al Egiptului. În viața și caracterului lui a dat pe față tot ceea ce era frumos, curat și nobil. Purtându-și durerile în circumstanțe dificile și biruind ispita, Iosif a fost asemenea lui Hristos în caracter. (…)

  Exemplul lui Iosif, care strălucește cu strălucirea cerului, nu a strălucit în zadar în mijlocul acestui popor pentru care Hristos S-a angajat să devină jertfă, un popor pe care Dumnezeu l-a luat sub protecția Sa și căruia i-a acordat nu numai binecuvântări fizice, ci și spirituale, pentru a-l atrage la Sine. – Youth’s Instructor, 11 martie 1897

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...