Chemarea lui Ghedeon

  Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. (Judecătorii 6:6)

  Urmărește versiunea video aici.

  Din nefericire, în istoria poporului ales al lui Dumnezeu, istoria dureroasă a apostaziei și pedeapsa pentru aceasta se repetă atât de des.

  Din cauza păcatelor lor, mâna protectoare a lui Dumnezeu a fost retrasă de la Israel și ei au fost lăsați la mila dușmanilor lor. Locuitorii sălbatici și violenți ai deșertului [madianiții și amaleciții] au năvălit în țară „ca o mulțime de lăcuste”, cu turmele și cirezile lor, și și-au așezat corturile în câmpie și în vale. Ei au venit când recoltele au început să se coacă și au rămas până când au fost adunate ultimele roade ale pământului. Au pustiit câmpurile de recoltele lor și i-au jefuit și maltratat pe locuitori, iar după aceea s-au întors în pustie. (…)

  Această asuprire a continuat timp de șapte ani și apoi, în strâmtorarea lor, poporul și-a adus aminte de Acela care îi eliberase de atâtea ori; și au strigat către Domnul pentru ajutor.

  Rugăciunile lor au fost auzite și, încă o dată, Domnul le-a trimis un bărbat pe care l-a ales ca să-l elibereze pe Israel. Cel care a fost ales de această dată a fost Ghedeon, din seminția lui Manase.

  Doar cu mare dificultate evreii își puteau ascunde ceva alimente pentru a putea scăpa de inaniție. Ghedeon a reușit să ascundă o cantitate mică de grâu și, temându-se să-l bată în aria de treierat, l-a dus în vie, lângă teasc. Timpul coacerii strugurilor fiind departe, atenția madianiților nu ar fi fost atrasă spre acel loc… Ghedeon era aproape la capătul puterilor în a inspira credință sau curaj poporului, însă el știa că Domnul avea să lucreze cu putere pentru Israel, așa cum o făcuse în trecut.

  În timp ce Ghedeon medita la aceste lucruri, deodată a apărut un înger al Domnului înaintea lui și i-a adresat cuvintele: „Domnul este cu tine, viteazule!”

  Temperamentul melancolic al lui Ghedeon se vede din răspunsul său: „Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?” Având simțământul că este necorespunzător pentru o lucrare așa de mare, Ghedeon a exclamat: „Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu.” Atunci îngerul i-a dat această asigurare plină de har: „Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” – Signs of the Times, 23 iunie 1881

  Chemarea lui Ghedeon - 2019. Asuprirea a continuat timp de șapte ani și apoi, în strâmtorarea lor, poporul și-a adus aminte de Acela care îi eliberase de atâtea ori; și au strigat către Domnul pentru ajutor. Rugăciunile lor au fost auzite și, încă o dată, Domnul le-a trimis un bărbat pe care l-a ales ca să-l elibereze pe Israel. Cel care a fost ales de această dată a fost Ghedeon, din seminția lui Manase.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...