Chemarea lui Ghedeon

  Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. (Judecătorii 6:6)

  Urmărește versiunea video aici.

  Din nefericire, în istoria poporului ales al lui Dumnezeu, istoria dureroasă a apostaziei și pedeapsa pentru aceasta se repetă atât de des.

  Din cauza păcatelor lor, mâna protectoare a lui Dumnezeu a fost retrasă de la Israel și ei au fost lăsați la mila dușmanilor lor. Locuitorii sălbatici și violenți ai deșertului [madianiții și amaleciții] au năvălit în țară „ca o mulțime de lăcuste”, cu turmele și cirezile lor, și și-au așezat corturile în câmpie și în vale. Ei au venit când recoltele au început să se coacă și au rămas până când au fost adunate ultimele roade ale pământului. Au pustiit câmpurile de recoltele lor și i-au jefuit și maltratat pe locuitori, iar după aceea s-au întors în pustie. (…)

  Această asuprire a continuat timp de șapte ani și apoi, în strâmtorarea lor, poporul și-a adus aminte de Acela care îi eliberase de atâtea ori; și au strigat către Domnul pentru ajutor.

  Rugăciunile lor au fost auzite și, încă o dată, Domnul le-a trimis un bărbat pe care l-a ales ca să-l elibereze pe Israel. Cel care a fost ales de această dată a fost Ghedeon, din seminția lui Manase.

  Doar cu mare dificultate evreii își puteau ascunde ceva alimente pentru a putea scăpa de inaniție. Ghedeon a reușit să ascundă o cantitate mică de grâu și, temându-se să-l bată în aria de treierat, l-a dus în vie, lângă teasc. Timpul coacerii strugurilor fiind departe, atenția madianiților nu ar fi fost atrasă spre acel loc… Ghedeon era aproape la capătul puterilor în a inspira credință sau curaj poporului, însă el știa că Domnul avea să lucreze cu putere pentru Israel, așa cum o făcuse în trecut.

  În timp ce Ghedeon medita la aceste lucruri, deodată a apărut un înger al Domnului înaintea lui și i-a adresat cuvintele: „Domnul este cu tine, viteazule!”

  Temperamentul melancolic al lui Ghedeon se vede din răspunsul său: „Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?” Având simțământul că este necorespunzător pentru o lucrare așa de mare, Ghedeon a exclamat: „Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu.” Atunci îngerul i-a dat această asigurare plină de har: „Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” – Signs of the Times, 23 iunie 1881

  Chemarea lui Ghedeon - 2019. Asuprirea a continuat timp de șapte ani și apoi, în strâmtorarea lor, poporul și-a adus aminte de Acela care îi eliberase de atâtea ori; și au strigat către Domnul pentru ajutor. Rugăciunile lor au fost auzite și, încă o dată, Domnul le-a trimis un bărbat pe care l-a ales ca să-l elibereze pe Israel. Cel care a fost ales de această dată a fost Ghedeon, din seminția lui Manase.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...