Încrederea crește

  Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că Tu îmi vorbești. (Judecătorii 6:17)

  Urmărește versiunea video aici.

  Ghedeon dorea un semn care să-i arate că Cel care i se adresa acum era același care îi vorbise lui Moise din rugul aprins. Îngerul acoperise slava divină a prezenței Sale, însă El nu era altul decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când un profet sau un înger transmitea o solie divină, cuvintele folosite erau: „Domnul a zis: «Voi face cutare lucru»”, însă despre Persoana care i s-a adresat lui Ghedeon se spune: „Domnul i-a zis: «Eu voi fi cu tine.»”

  Dorind să acorde o deosebită onoare ilustrului vizitator și având asigurarea că Îngerul va zăbovi, Ghedeon a dat fuga în cortul său și, din rezerva lui sărăcăcioasă de hrană, a pregătit un ied și a făcut azime pe care le-a adus înaintea Lui. Ghedeon, deși era sărac, a fost ospitalier fără nicio părere de rău.

  Când a adus darul, Îngerul a spus: „Ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama.” Ghedeon a făcut întocmai și apoi Domnul i-a dat semnul pe care îl dorea. Cu toiagul pe care îl avea în mâna Sa, Îngerul a atins carnea și azimele și din stâncă s-a ridicat un foc care a mistuit ceea ce adusese, ca pe o jertfă, nu ca o mâncare adusă unui musafir; Căci El era Dumnezeu, nu om. După această dovadă a caracterului Său divin, Îngerul S-a făcut nevăzut. Când și-a dat seama că fusese Fiul lui Dumnezeu, Ghedeon a fost cuprins de teamă și a exclamat: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului față în față!” Apoi Domnul i S-a arătat cu îndurare lui Ghedeon a doua oară și i-a spus: „Fii pe pace; nu te teme, căci nu vei muri.”

  Familia căreia îi aparținea Ghedeon era cumplit de afectată de idolatrie. Tatăl său ridicase la Ofra, unde locuia, un altar mare lui Baal, înaintea căruia se închinau oamenii din cetățile învecinate. Lui Ghedeon i s-a poruncit să dărâme acest altar și să taie stâlpii care îl înconjurau și în locul acestuia să ridice un altar lui Iehova pe vârful stâncii pe care fusese mistuită jertfa pentru Domnul. Ghedeon a îndeplinit cu credincioșie toate aceste lucruri, dar le-a făcut noaptea, ca să nu fie silit să renunțe în cazul că le-ar fi făcut ziua. – Signs of the Times, 23 iunie 1881

  Încrederea crește - 2019. Lui Ghedeon i s-a poruncit să dărâme altarul și să taie stâlpii care îl înconjurau și în locul acestuia să ridice un altar lui Iehova pe vârful stâncii pe care fusese mistuită jertfa pentru Domnul. Ghedeon a îndeplinit cu credincioșie toate aceste lucruri, dar le-a făcut noaptea, ca să nu fie silit să renunțe în cazul că le-ar fi făcut ziua.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...