Biruința lui Dumnezeu

  Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de oameni care au lipăit vă voi mântui.” (Judecătorii 7:7)

  Urmărește versiunea video aici.

  După înfrângerea madianiților, pretutindeni s-a răspândit rapid vestea că Dumnezeul lui Israel a luptat din nou pentru poporul Său. Nu există cuvinte care să poată descrie teroarea națiunilor din jur când au aflat de mijloacele simple care au triumfat asupra puterii și iscusinței unui neam curajos și războinic.

  Pe oriunde s-a răspândit vestea aceasta, toți erau convinși că biruința trebuie atribuită numai lui Dumnezeu. În felul acesta, numele Domnului a fost proslăvit, credința lui Israel s-a întărit, iar vrăjmașii lor au fost rușinați și s-au aflat în încurcătură.

  Nu este sigur pentru poporul lui Dumnezeu să adopte precepte și practici ale celor necredincioși. Principiile divine și modalitățile de lucru sunt foarte diferite de cele ale lumii. Istoria națiunilor lumii nu cuprinde biruințe care să fie asemenea cuceririi Ierihonului sau înfrângerii madianiților. Niciun general al armatelor păgâne nu a condus vreodată vreo luptă așa cum au făcut-o Iosua și Ghedeon. Aceste biruințe ne învață marea lecție că singurul temei sigur pentru succes îl constituie ajutorul lui Dumnezeu ce conlucrează cu efortul omului. Cei ce se încred în propria lor înțelepciune și în capacitatea proprie vor fi cu siguranță dezamăgiți. Singura cale sigură de urmat în toate planurile și țintele vieții o constituie perseverența în simplitatea credinței. Încrederea umilă în Dumnezeu și supunerea cu credincioșie față de voia Sa sunt la fel de importante pentru creștinii ce sunt implicați într-o luptă spirituală așa cum au fost și pentru Ghedeon și tovarășii săi curajoși, care au dus bătăliile Domnului.

  Poruncile lui Dumnezeu trebuie respectate întotdeauna, indiferent ce spune lumea. Această lecție nu trebuie trecută cu vederea de cei ce ocupă poziții de răspundere între semenii lor. Toți trebuie să beneficieze de privilegiile religioase pe care le au și să ceară zilnic lui Dumnezeu să le descopere voia Sa. Viața și cuvintele Domnului Hristos trebuie studiate cu sârguință, iar sfaturile Sale trebuie urmate cu bucurie. Cei care se îmbracă în felul acesta cu armura neprihănirii nu au de ce să se teamă de vrăjmașii Domnului. Ei pot fi siguri de prezența și protecția Căpitanului oștirii Domnului. (…)

  Domnul dorește să dea poporului Său o experiență prețioasă… El vrea să-i învețe să-și supună judecata și voința pe deplin Lui. Atunci ei vor vedea și vor ști că prin ei înșiși nu pot face nimic; că Dumnezeu reprezintă totul în toate. – Signs of the Times, 21 iulie 1881

  Biruința lui Dumnezeu - 2019. Domnul dorește să dea poporului Său o experiență prețioasă… El vrea să-i învețe să-și supună judecata și voința pe deplin Lui. Atunci ei vor vedea și vor ști că prin ei înșiși nu pot face nimic; că Dumnezeu reprezintă totul în toate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...