Iuda și Ioan în contrast

  Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13:21)

  Oportunitățile și avantajele oferite lui Ioan le-a avut și Iuda. Aceleași principii ale adevărului au fost expuse și în fața lui; caracterul Domnului Isus a putut fi contemplat, imitat și luat ca model și de el. Însă Iuda nu a ajuns să fie un împlinitor al cuvintelor Domnului Hristos. Lipsa stăpânirii de sine, patimile răzbunătoare, gândurile negre și pesimiste au tot fost nutrite până când Satana l-a luat cu totul în stăpânire. Ioan a umblat în lumină și a folosit ocaziile pe care le-a avut pentru a birui ceea ce era rău în el; în schimb, Iuda a rămas cu defectele lui de caracter și a refuzat să fie transformat după chipul Domnului Hristos, devenind astfel un reprezentant al vrăjmașului lui Hristos și manifestând însușirile celui rău. Când Iuda s-a atașat de Hristos, el avea unele trăsături prețioase de caracter ce ar fi putut fi folosite pentru slava lui Dumnezeu și ar fi devenit o binecuvântare pentru biserică. Dacă ar fi dorit să poarte jugul lui Hristos, să fie blând și smerit cu inima, ar fi putut deveni conducătorul apostolilor; însă el și-a împietrit inima atunci când defectele sale de caracter au fost aduse la lumină și, prin mândrie și răzbunare, a ales să rămână cu propriile sale ambiții și în acest fel nu a corespuns pentru lucrarea pe care Dumnezeu ar fi putut să i-o încredințeze. Ioan și Petru, deși fuseseră nedesăvârșiți, au devenit sfințiți prin adevăr.

  La fel se întâmplă și astăzi, ca în zilele Domnului Hristos. Ca în cazul ucenicilor care se adunau laolaltă, fiecare cu greșelile lui, cu tendințe moștenite sau cultivate spre rău, la fel și în relațiile din biserica noastră, noi găsim bărbați și femei ale căror caractere sunt deficitare; niciunul dintre noi nu este perfect. Însă în Hristos și prin Hristos, noi trebuie să trăim în familia lui Dumnezeu, să învățăm să devenim una în credință, în învățătură, în spirit, pentru ca, la sfârșit, să putem fi primiți în locuințele veșnice. Noi toți trecem prin încercări, suferințe și avem diferențe de opinii; însă dacă Domnul Hristos locuiește în inima fiecăruia dintre noi, este posibil să nu existe niciun fel de disensiuni. Dragostea lui Hristos ne va face să ne iubim unii pe alții, iar lecțiile Mântuitorului vor armoniza toate diferențele existente, aducând unitate între noi, până ce vom ajunge una în cuget și în judecată. Lupta pentru întâietate va dispărea și nimeni nu va fi mai presus de ceilalți, ci toți îi vom privi pe ceilalți mai presus de noi înșine și astfel toți vom alcătui un templu spiritual pentru Domnul. (…)

  Lecțiile date lui Petru, Iuda și celorlalți ucenici sunt folositoare pentru noi și au o importanță deosebită pentru acest timp. – Signs of the Times, 20 aprilie 1891

  Iuda și Ioan în contrast - 2019. Noi toți trecem prin încercări, suferințe și avem diferențe de opinii; însă dacă Domnul Hristos locuiește în inima fiecăruia dintre noi, este posibil să nu existe niciun fel de disensiuni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...