Ofranda Mariei

  De ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine. (Marcu 14:6)

  Urmărește versiunea video aici.

  Ospățul din casa lui Simon a adus laolaltă mulți iudei, căci ei știau că Domnul Hristos urma să fie acolo. Ei nu au venit să-L vadă doar pe Isus, ci mulți erau curioși să-l vadă și pe acela care fusese înviat din morți. Ei gândeau că Lazăr avea să le relateze cine știe ce experiență minunată, dar au fost surprinși să vadă că el nu avea nimic de spus… Lazăr a avut în schimb o mărturie extraordinară de adus cu privire la lucrarea Domnului Hristos. El fusese înviat din morți tocmai în acest scop. El constituia o mărturie vie a puterii divine. Cu îndrăzneală și putere, el a declarat că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

  La ospăț, Mântuitorul stătea la masă de-o parte cu Simon, pe care îl vindecase de o boală teribilă, și de cealaltă parte îl avea pe Lazăr, pe care îl înviase din morți. Marta servea la masă, însă Maria asculta cu toată atenția fiecare cuvânt care ieșea de pe buzele lui Isus. În mila Sa, Domnul Hristos iertase păcatele Mariei, care fuseseră multe și dureroase. Lazăr, scumpul ei frate, fusese chemat afară din mormânt și redat familiei prin puterea Mântuitorului; astfel, inima Mariei era plină de mulțumire. Ea tânjea să-şi manifeste recunoștința. Printr-un mare sacrificiu personal, ea cumpărase un vas de alabastru cu mir de nard curat, cu care dorea să ungă trupul lui Isus la moartea Sa. Acum, luând vasul în mâinile sale, cu discreție l-a spart și a turnat conținutul acestuia pe capul și pe picioarele Domnului ei.

  Fapta ei ar fi trecut neobservată dacă mirul nu și-ar fi făcut simţită prezența prin mireasma bogată și astfel fapta ei a ajuns să fie cunoscută până în zilele noastre. „Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: «Ce rost are risipa aceasta?».” Iuda a fost cel dintâi care a făcut această observație, iar apoi și alții i s-au alăturat. (…)

  Domnul Isus a văzut-o pe Maria rușinată și așteptând să fie mustrată de Acela căruia I se închina și pe care Îl iubea. Însă, în loc de mustrare, ea a auzit cuvinte de apreciere: „De ce faceți supărare femeii?” a spus Domnul Hristos. „Ea a făcut un lucru frumos față de Mine.” „Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

  Domnul Hristos S-a bucurat mult văzând dorința sinceră a Mariei de a face voia Domnului ei… Dorința Mariei de a face acest lucru era de mai mare valoare pentru Hristos decât toate mirurile prețioase din lume, pentru că exprima recunoștința ei față de Răscumpărătorul ei. – Youth’s Instructor, 12 iulie 1900

  Ofranda Mariei - 2019. Domnul Hristos S-a bucurat mult văzând dorința sinceră a Mariei de a face voia Domnului ei… Dorința Mariei de a face acest lucru era de mai mare valoare pentru Hristos decât toate mirurile prețioase din lume, pentru că exprima recunoștința ei față de Răscumpărătorul ei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...