Învățături din experiența lui Petru

  Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine! (Marcu 14:31)

  Urmărește versiunea video aici.

  Motivul pentru care atât de mulți dintre cei ce se consideră ucenici ai lui Hristos cad în ispită în mod deplorabil este că ei nu au o cunoaștere corectă de sine. Acesta a fost punctul în care Petru a fost cernut atât de puternic de către vrăjmașul. Dacă am fi conștienți de propria slăbiciune, am vedea cât de multe lucruri avem de făcut pentru noi înșine și ne-am smeri inima sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Dacă ne-am prinde sufletele neajutorate de Hristos, ignoranța noastră ar fi compensată cu înțelepciunea Sa, slăbiciunea noastră, cu tăria Sa, fragilitatea noastră, cu puterea Sa trainică. (…)

  Să observăm cursul urmat de Petru. Căderea sa nu a fost bruscă, ci treptată. A făcut câte un pas în jos, până ce bietul păcătos a ajuns să-Şi renege Domnul cu blesteme și injurii. Cântatul cocoșului i-a amintit lui Petru cuvintele Domnului Hristos și, surprins și șocat, el s-a întors și a privit spre Mântuitorul. În clipa aceea, Domnul Hristos l-a privit pe Petru, și acesta, văzând privirea aceea tristă și îndurerată, în care se amestecau iubirea și compasiunea pentru el, a început să se înțeleagă pe sine. Cuvintele sale pline de încredere în sine i-au revenit cu putere în minte: „Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” „Sunt gata să merg cu Tine și în temniță, și la moarte.” Şi totuși, el și-a tăgăduit Domnul cu blesteme și injurii!

  Însă nu a fost lăsat în disperare. Privirea aceea a lui Isus a adus o rază de speranță în sufletul ucenicului vinovat. El a putut citi în aceasta următoarele cuvinte: „Petru, îmi pare rău pentru ce ai făcut. Dar pentru că regreți, te iert.” În timp ce sufletul lui Petru trecea prin această umilire profundă și printr-o luptă teribilă cu agenții satanici, el și-a adus aminte de cuvintele Domnului Hristos: „M-am rugat pentru tine”, iar acestea au fost pentru el cea mai prețioasă asigurare. (…)

  În căderea lui Petru, putem vedea cazul fiecăruia dintre noi. Exact așa cum a făcut Petru, mulți dintre cei ce pretind a face parte din poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu Îl dezonorează și Îl ocărăsc pe cel mai bun Prieten al lor – pe Acela care îi poate mântui. Însă Domnul îi poate reface pe deplin pe aceia care s-au rușinat de El prin fapte nevrednice.

  Petru a păcătuit chiar dacă avusese atâta lumină, cunoștință și privilegii înalte. Încrederea în sine a fost cea care l-a dus la cădere, și același lucru rău lucrează și acum în inimile oamenilor. Dacă nu suntem dispuși să învățăm continuu în școala lui Hristos, vom eșua. Singura noastră scăpare este în a umbla în umilință cu Dumnezeu. – Youth’s Instructor, 15 decembrie 1898

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Opt plus unu egal B

  Nu îți dori ceva care te depășește, va fi doar un motiv de amărăciune, și nu unul de bucurie. Fii credincios mai întâi în lucrurile mici! Adevărata capacitate se demonstrează în lucruri nespectaculoase și în detalii, nu în misiunile răsunătoare.

  Calmă în furtună

  Dumnezeu cunoaște fiecare circumstanță și permite să fim în acea situație pentru a-L cunoaște mai bine.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu

  Dacă îndoiala îţi copleşeşte viaţa, fă ce a făcut Isus! Adună toate dovezile că tu eşti fiul Său drag sau fiica Lui preaiubită. Contemplă prin credinţă la propriul tău caracter, care va deveni mai curat în lumina de la cruce.

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Isten népe megszabadul

  „Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen...