Un sistem dublu de legi

  Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:21)

  Urmărește ediția video aici.

  Faptul că perechea sfântă, nesocotind interdicția lui Dumnezeu cu privire la un singur lucru, a călcat în felul acesta Legea Sa, iar urmașii lor au trebuit să sufere consecințele căderii în păcat, ar trebui să ne conștientizeze pe toți cu privire la caracterul sacru al Legii lui Dumnezeu.

  Poporul lui Dumnezeu, pe care El îl numește comoara Sa specială, a fost privilegiat cu un sistem dublu de legi: cea morală și cea ceremonială. Prima arăta înapoi spre momentul creației, pentru a-L păstra în amintire pe Dumnezeul cel viu care a făcut lumea, ale cărei cerințe sunt obligatorii pentru toți, în toate perioadele, și care va exista de-a lungul timpului, cât ține veșnicia; iar cealaltă a fost dată din cauză că Adam a călcat Legea morală, ea constând din aducerea de daruri și jertfe care îndreptau atenția spre răscumpărarea viitoare. (…)

  Dragostea pe care Dumnezeu a avut-o față de oameni, pe care i-a creat după chipul și asemănarea Sa, L-a determinat să-L dea pe singurul Său Fiu ca să moară pentru călcarea lor de Lege, și pentru ca înmulțirea păcatului să nu-i facă să-L uite pe Dumnezeu și răscumpărarea viitoare, sistemul ceremonial fiind întemeiat pentru a reprezenta jertfa desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu.

  Domnul Hristos a devenit păcat pentru neamul omenesc decăzut, luând asupra Sa condamnarea care era a păcătosului pentru călcarea Legii lui Dumnezeu. Domnul Hristos a stat ca reprezentant al familiei omenești. El a luat asupra Lui Însuși păcatele lumii. Făcându-Se păcat, El a condamnat păcatul murind pentru noi.

  Legea lui Iehova, existând de la momentul creației, cuprindea două mari principii: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta”: aceasta este cea dintâi poruncă. Iar cea de-a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu există poruncă mai mare ca acestea.”

  Care este voia Tatălui? Ca noi să păzim poruncile Sale. (…) Moartea Domnului Isus Hristos pentru răscumpărarea omenirii dă vălul la o parte și face să iasă la suprafață un potop de lumină în ce privește întreaga instituție a sistemului religios iudaic din urmă cu sute de ani. Fără moartea Domnului Hristos, acest întreg sistem nu avea nicio semnificație. – Review and Herald, 6 mai 1875

  Un sistem dublu de legi - 2019. Moartea Domnului Isus Hristos pentru răscumpărarea omenirii dă vălul la o parte și face să iasă la suprafață un potop de lumină în ce privește întreaga instituție a sistemului religios iudaic din urmă cu sute de ani. Fără moartea Domnului Hristos, acest întreg sistem nu avea nicio semnificație.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Publicate astăzi

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  În brațele iubirii Sale

  Fiica mea este în mâinile lui Dumnezeu. Nu există un loc mai bun decât atât. Peste o săptămână, de la momentul când scriu aceste rânduri, ea va fi la al treilea tratament de chimioterapie și pot să îmi imaginez cum Dumnezeu stă alături de ea, ținând-o în brațele iubirii Sale.

  Mângâierea, în lumea animală

  Astăzi încearcă să încurajezi pe cineva care are nevoie să fie încurajat. Nu contează dacă este bun sau rău, dacă se potriveşte sau nu ideilor tale. Răspunde la invitaţia lui Dumnezeu de a-i oferi susţinere aproapelui tău. Vei găsi prietenie şi satisfacţie dacă faci ce zice Dumnezeu.

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Új élet

  „Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet...