Legea cea veșnică a lui Dumnezeu

  Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie. (Psalmii 119:44)

  Urmărește ediția video aici.

  Cât de minunată este Legea lui Iehova, prin simplitatea ei, prin caracterul ei atotcuprinzător și prin desăvârșirea ei!

  Nu există taine în Legea lui Dumnezeu. Cel mai slab intelect poate pricepe aceste precepte care reglementează viața și formează caracterul după Modelul divin.

  Sacrificiul infinit pe care l-a făcut Domnul Hristos pentru a înălța și proslăvi Legea dă mărturie despre faptul că nicio iotă și nicio frântură din această Lege nu poate fi îndepărtată. Domnul Hristos a venit să plătească datoria pe care și-a atras-o asupra sa păcătosul prin călcarea acesteia și să ne învețe, prin propriul Său exemplu, cum să ținem Legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus: „Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.” Având în vedere toate lucrurile care arată cu claritate spre necesitatea păzirii Legii lui Dumnezeu în perspectiva vieții veșnice, care să inspire speranță și să determine la eforturi în direcția aceasta, este uluitor cât de mulți așa-ziși slujitori ai lui Dumnezeu dau la o parte Legea Sa și îi învață pe păcătoși că ei nu trebuie să asculte de preceptele acesteia. Ce amăgire fatală! Satana a fost primul care a născocit această erezie și, prin aceasta, el a ademenit-o pe Eva în păcat. Rezultatele triste ale acelei călcări a Legii le avem în fața noastră.

  Domnul Hristos a venit să ne învețe calea mântuirii. Iar când serviciile în umbră au ajuns să nu mai aibă nicio valoare – când tipul a întâlnit antitipul prin moartea Domnului Hristos – atunci ar fi fost de așteptat, dacă Legea celor zece porunci nu ar mai fi obligatorie, ca Hristos să declare abrogarea ei. Dacă Scripturile Vechiului Testament nu ar mai fi trebuit să constituie un ghid pentru creștini, atunci El ne-ar fi făcut cunoscut lucrul acesta. (…)

  Sfinții profeți au prezis felul nașterii Domnului Hristos, evenimentele din viața Lui, misiunea Lui, moartea și învierea Lui. În Vechiul Testament, noi găsim Evanghelia unui Mântuitor ce urma să vină. În Noul Testament, găsim Evanghelia unui Mântuitor revelat, așa cum a prezis profeția.

  Nu există discordanță între învățăturile Domnului Hristos din Vechiul Testament și învățăturile Sale din Noul Testament.

  Chiar în ultima Sa solie către biserica Sa, dată în Patmos, Mântuitorul cel înviat pronunță o binecuvântare asupra acelora care păzesc Legea Tatălui Său: „Ferice de cei ce împlinesc poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate!” (traducerea King James) – Review and Herald, 14 septembrie 1886

  Legea cea veșnică a lui Dumnezeu - 2019. Sfinții profeți au prezis felul nașterii Domnului Hristos, evenimentele din viața Lui, misiunea Lui, moartea și învierea Lui. În Vechiul Testament, noi găsim Evanghelia unui Mântuitor ce urma să vină. În Noul Testament, găsim Evanghelia unui Mântuitor revelat, așa cum a prezis profeția.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...