Un duo dinamic

  Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! (Galateni 3:21)

  Urmărește ediția video aici.

  Legea și Evanghelia nu pot fi separate. Mila și adevărul se întâlnesc în Hristos; dreptatea și pacea se sărută. Evanghelia nu ignoră obligațiile pe care le au oamenii față de Dumnezeu. Evanghelia este Legea dezvăluită, expusă, explicată, desfășurată, nimic mai mult sau mai puțin. Ea nu acordă mai multă larghețe păcatului decât Legea. Legea indică spre Domnul Hristos; Domnul Hristos indică spre Lege. Evanghelia ne cheamă la pocăință de păcat. Şi ce este păcatul? Păcatul este călcarea Legii. De aceea, Legea îi cheamă pe păcătoși de la păcătoșenie la ascultare de Legea lui Dumnezeu. Domnul Isus, prin viața și moartea Sa, ne-a chemat la o strictă ascultare de Lege. El, Cel drept, a murit pentru cei nedrepți, Cel nevinovat pentru cei vinovați, pentru ca Legea lui Dumnezeu să poată fi onorată mai departe și astfel omenirea să nu piară cu totul.

  Lucrarea de mântuire este aceeași, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. (…)

  Satana lucrează cu toată puterea lui amăgitoare pentru a-i prinde pe oameni în capcană. El vrea să-i facă să creadă că acest mare sacrificiu a fost făcut cu scopul de a aboli Legea lui Dumnezeu și Îl prezintă pe Domnul Hristos înaintea oamenilor ca și când El S-ar opune Legii care guvernează și cerul, și pământul. Însă Suveranul universului are o Lege după care conduce atât inteligențele cerești, cât și familia Sa omenească, iar moartea Fiului Său arată în mod definitiv caracterul de neschimbat al acestei Legi, iar acest lucru nu poate fi pus la îndoială. Dumnezeu nu are nicio intenție de a da la o parte acest standard înalt cu privire la neprihănire. Potrivit acestui standard, El poate defini ce este un caracter drept.

  Fiecare ființă inteligentă trebuie să înțeleagă principiile Legii lui Dumnezeu. Domnul Hristos declară prin apostolul Iacov: „Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate.” Aceste cuvinte au fost rostite după moartea Domnului Hristos, când Legea era încă obligatorie pentru toți. (…)

  Oamenii pot vorbi despre libertate, despre libertatea Evangheliei. Ei pot afirma că nu sunt în robie față de Lege. Însă influența speranței pe care o dă Evanghelia nu îi poate conduce pe păcătoși să privească mântuirea prin Hristos ca o chestiune de har ieftin, în timp ce ei trăiesc în continuare călcând Legea lui Dumnezeu. Când lumina adevărului le răsare în minte și ei înțeleg pe deplin cerințele lui Dumnezeu, când își dau seama de grozăvia păcatului lor, ei își vor reforma viața și vor deveni credincioși față de Dumnezeu prin tăria pe care o au de la Mântuitorul lor, și vor avea o viață nouă și mai curată. – Signs of the Times, 25 februarie 1897

  Un duo dinamic - 2019. Când lumina adevărului le răsare oamenilor în minte și ei înțeleg pe deplin cerințele lui Dumnezeu, când își dau seama de grozăvia păcatului lor, ei își vor reforma viața și vor deveni credincioși față de Dumnezeu prin tăria pe care o au de la Mântuitorul lor, și vor avea o viață nouă și mai curată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...