Un duo dinamic

  Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! (Galateni 3:21)

  Urmărește ediția video aici.

  Legea și Evanghelia nu pot fi separate. Mila și adevărul se întâlnesc în Hristos; dreptatea și pacea se sărută. Evanghelia nu ignoră obligațiile pe care le au oamenii față de Dumnezeu. Evanghelia este Legea dezvăluită, expusă, explicată, desfășurată, nimic mai mult sau mai puțin. Ea nu acordă mai multă larghețe păcatului decât Legea. Legea indică spre Domnul Hristos; Domnul Hristos indică spre Lege. Evanghelia ne cheamă la pocăință de păcat. Şi ce este păcatul? Păcatul este călcarea Legii. De aceea, Legea îi cheamă pe păcătoși de la păcătoșenie la ascultare de Legea lui Dumnezeu. Domnul Isus, prin viața și moartea Sa, ne-a chemat la o strictă ascultare de Lege. El, Cel drept, a murit pentru cei nedrepți, Cel nevinovat pentru cei vinovați, pentru ca Legea lui Dumnezeu să poată fi onorată mai departe și astfel omenirea să nu piară cu totul.

  Lucrarea de mântuire este aceeași, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. (…)

  Satana lucrează cu toată puterea lui amăgitoare pentru a-i prinde pe oameni în capcană. El vrea să-i facă să creadă că acest mare sacrificiu a fost făcut cu scopul de a aboli Legea lui Dumnezeu și Îl prezintă pe Domnul Hristos înaintea oamenilor ca și când El S-ar opune Legii care guvernează și cerul, și pământul. Însă Suveranul universului are o Lege după care conduce atât inteligențele cerești, cât și familia Sa omenească, iar moartea Fiului Său arată în mod definitiv caracterul de neschimbat al acestei Legi, iar acest lucru nu poate fi pus la îndoială. Dumnezeu nu are nicio intenție de a da la o parte acest standard înalt cu privire la neprihănire. Potrivit acestui standard, El poate defini ce este un caracter drept.

  Fiecare ființă inteligentă trebuie să înțeleagă principiile Legii lui Dumnezeu. Domnul Hristos declară prin apostolul Iacov: „Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate.” Aceste cuvinte au fost rostite după moartea Domnului Hristos, când Legea era încă obligatorie pentru toți. (…)

  Oamenii pot vorbi despre libertate, despre libertatea Evangheliei. Ei pot afirma că nu sunt în robie față de Lege. Însă influența speranței pe care o dă Evanghelia nu îi poate conduce pe păcătoși să privească mântuirea prin Hristos ca o chestiune de har ieftin, în timp ce ei trăiesc în continuare călcând Legea lui Dumnezeu. Când lumina adevărului le răsare în minte și ei înțeleg pe deplin cerințele lui Dumnezeu, când își dau seama de grozăvia păcatului lor, ei își vor reforma viața și vor deveni credincioși față de Dumnezeu prin tăria pe care o au de la Mântuitorul lor, și vor avea o viață nouă și mai curată. – Signs of the Times, 25 februarie 1897

  Un duo dinamic - 2019. Când lumina adevărului le răsare oamenilor în minte și ei înțeleg pe deplin cerințele lui Dumnezeu, când își dau seama de grozăvia păcatului lor, ei își vor reforma viața și vor deveni credincioși față de Dumnezeu prin tăria pe care o au de la Mântuitorul lor, și vor avea o viață nouă și mai curată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...