Odihnă în Hristos

  Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. (Evrei 4:1)

  Urmărește ediția video aici

  Domnul Isus, Mântuitorul nostru îndurător, este Calea, Adevărul și Viața. De ce să nu acceptăm oferta Sa generoasă de milă, de ce să nu credem în promisiunile Sale și să nu ne înlesnim calea vieții? Pe măsură ce călătorim pe calea deosebită trasată pentru cei răscumpărați ai Domnului, să nu o întunecăm cu îndoieli şi presimțiri sumbre, să nu mergem pe ea murmurând și văicărindu-ne, ca și când am fi obligați să facem un lucru neplăcut și dificil. Căile Domnului Hristos sunt căi plăcute, și pe cărarea Lui este pace. Dacă noi ne-am asprit cărările pentru picioarele noastre și am luat asupra noastră poveri grele de griji pentru că vrem să ne facem comori pe pământ, să schimbăm acum această cale și să urmăm calea pe care Domnul Isus a pregătit-o pentru noi.

  Nu suntem întotdeauna dispuși să venim la Isus cu greutățile și necazurile noastre. Uneori rostim necazurile noastre în urechile unor oameni și vorbim despre greutățile noastre cu aceia care nu ne pot ajuta, neglijând astfel să încredințăm totul lui Isus, care ne poate schimba calea noastră nefericită într-una plină de bucurie și pace. Cei altruiști, cei care sunt gata de sacrificiu, aduc slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a făcut la cruce. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt deosebit de prețioase. Trebuie să studiem Cuvântul Său dacă dorim să cunoaștem voia Sa. Cuvintele inspirate, studiate cu atenție și puse în practică, ne vor conduce pe o cale dreaptă pe care putem merge fără a ne împletici. Oh, ce bine ar fi ca toți, predicatori și membri, să-și ia poverile și necazurile și să le prezinte Domnului Isus, care este gata să le primească și să le dea pace și odihnă! El nu-i va abandona niciodată pe cei care își pun încrederea în El. (…)

  Este datoria noastră să-L iubim pe Domnul Isus ca Răscumpărător al nostru. El are dreptul de a ne impune să-L iubim, însă El ne invită să-I oferim inima noastră. Ne cheamă să mergem împreună cu El pe calea ascultării umile, sincere. Invitația Sa pentru noi este o chemare la o viață curată, sfântă și fericită – o viață de pace și odihnă, de libertate și iubire – și la moștenirea bogată a vieții viitoare, veșnice. Ce vom alege: libertatea în Hristos sau robia și tirania slujirii lui Satana? De ce să respingem invitația îndurării Sale și să refuzăm oferta iubirii divine? Dacă alegem să trăim împreună cu Domnul Hristos de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei, de ce să nu-L alegem acum pe El ca Prietenul nostru cel mai iubit și de încredere și cel mai bun și înțelept Sfătuitor al nostru? – Signs of the Times, 17 martie 1887

  Odihnă în Hristos - 2019. Căile Domnului Hristos sunt căi plăcute, și pe cărarea Lui este pace. Dacă noi ne-am asprit cărările pentru picioarele noastre și am luat asupra noastră poveri grele de griji pentru că vrem să ne facem comori pe pământ, să schimbăm acum această cale și să urmăm calea pe care Domnul Isus a pregătit-o pentru noi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...