Înainte și în sus

  Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. (Filipeni 3:8)

  Urmărește ediția video aici.

  A-L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa noastră înseamnă a ține primele patru porunci, iar a ne iubi aproapele ca pe noi înșine – ultimele șase porunci. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție un vast câmp în care să putem lucra și, făcând lucrarea pe care El ne-a încredințat-o, noi nu ne vom înălța pe noi înșine, ci Îl vom înălța pe Domnul Hristos. Vom dovedi iubire față de Dumnezeu, față de frații noștri și față de toți oamenii. Iubirea va muri curând în inima în care nu este cultivată; noi putem păstra iubirea divină în suflet numai dacă vom împlini cuvintele Domnului. Oare nu există mulți care pretind că țin poruncile, dar trăiesc călcând preceptele sacre? Noi nu putem ține Legea lui Dumnezeu dacă nu dovedim o dragoste neîmpărțită față de Creatorul și Răscumpărătorul nostru. Este imposibil să ținem ultimele șase porunci fără a le ține și pe primele patru. (…)

  Când venim în strânsă legătură cu Domnul Isus, El ne va da din dragostea Lui, și aceasta se va revărsa în fapte de iubire și în compasiune duioasă față de semenii noștri. Când nu Îl iubim cu toată ființa noastră pe Dumnezeu, cu siguranță nu îl vom iubi nici pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Când Îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, vei fi pentru cei din jur ca un izvor de apă vie într-un pustiu. Atunci nu vei exprima îndoieli, nu vei semăna neghină prin ceea ce sugerezi. Nu vei fi mulțumit cu o experiență slabă.

  Nu există stat pe loc în experiența creștină. Urmașii lui Hristos văd mereu în fața lor noi ținte de atins, și ei nu vor fi mulțumiți cu un standard jos. Există un mare pericol în a fi mulțumit cu starea prezentă și a nu alerga înainte pentru premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu în Hristos Isus. (…)

  Adevărul Îl descoperă pe Domnul Isus în toată frumusețea Sa; la ce ne-ar folosi însă cunoașterea adevărului dacă acesta nu ne conduce la Isus, dacă nu ne face să creștem în cunoașterea Lui și a dragostei Lui pentru noi? De îndată ce îți predai cu totul inima lui Dumnezeu, vei ajunge să-L asculți fără rezerve și cu bucurie. Dumnezeu ne cere să fim găsiți în El, nu având o neprihănire a noastră, ci neprihănirea lui Hristos. Când, cu deosebită apreciere pentru dragostea Sa, noi ne deschidem ușa inimii pentru Isus, spunându-I: „Vino înăuntru”, Oaspetele ceresc va fi cu noi. Când Îl iubim pe Isus, îi vom iubi și pe toți aceia pe care Isus îi iubește. – Signs of the Times, 22 septembrie 1890

  https://youtu.be/VWhEDyUVVGw

  Înainte și în sus - 2019. Când, cu deosebită apreciere pentru dragostea Sa, noi ne deschidem ușa inimii pentru Isus, spunându-I: „Vino înăuntru”, Oaspetele ceresc va fi cu noi. Când Îl iubim pe Isus, îi vom iubi și pe toți aceia pe care Isus îi iubește.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...