Asemenea Domnului Hristos

  Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:4)

  Urmărește ediția video aici.

  Domnul Hristos este un izvor deschis, o fântână inepuizabilă, din care toți pot bea mereu şi mereu, iar apa găsită acolo va fi mereu proaspătă. Însă nimeni nu va putea veni la El fără a răspunde dragostei Lui care îi atrage. Nimeni nu se va putea hrăni cu pâinea care S-a coborât din cer și nu poate bea din apa vieții care curge de la tronul lui Dumnezeu dacă nu va răspunde apelurilor Duhului Sfânt. Având în vedere că Dumnezeu ne-a dat comorile cerului prin darul singurului Său Fiu, cum va putea oare să scape păcătosul care neglijează o mântuire atât de mare și nu ține cont de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin condamnarea tuturor acelora care se dovedesc la sfârșit nepocăiți și necredincioși. Nu va exista nicio scuză pentru păcătosul care respinge și neglijează în mod voit o mântuire atât de mare.

  Darul vieții a fost oferit cu generozitate și cu bucurie omenirii căzute. Prin Hristos, noi putem deveni părtași de natură divină și putem obține darul vieții veșnice; căci acesta a fost oferit cu îmbelșugare tuturor acelora care vor veni și îl vor primi prin mijloacele rânduite de Dumnezeu. Când contempla minunile mântuirii și vedea nebunia acelora care nu înțelegeau natura acesteia, Pavel a exclamat: „O, galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?”

  Cei care continuă să-L cunoască pe Domnul știu că El apare așa cum apar zorile, și toți care primesc prețioasele nestemate ale adevărului se vor grăbi să împărtășească și celor din jurul lor cunoașterea bogățiilor lor în Hristos. Când oamenii răspund atracției lui Hristos și Îl văd ca pe Cel ce a pătimit pe crucea calvarului, ei devin aleși ai lui Dumnezeu, nu prin faptele lor, ci prin harul lui Hristos; căci toate faptele lor bune sunt făcute prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Toate vin de la Dumnezeu, nu de la ei.

  Roadele pe care trebuie să le aducem sunt roadele Duhului… Roadele noastre trebuie să persiste și să fie de un asemenea caracter încât să nu piară, ci să se manifeste printr-o recoltă bogată. – Signs of the Times, 2 mai 1892

  https://youtu.be/oehl-ZEqcWA

  Asemenea Domnului Hristos - 2019. Când oamenii răspund atracției lui Hristos și Îl văd ca pe Cel ce a pătimit pe crucea calvarului, ei devin aleși ai lui Dumnezeu, nu prin faptele lor, ci prin harul lui Hristos; căci toate faptele lor bune sunt făcute prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Toate vin de la Dumnezeu, nu de la ei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...