O făptură nouă

  Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. (Galateni 6:15)

  Urmărește ediția video aici.

  Numai harul Domnului Isus Hristos poate schimba o inimă de piatră într-una de carne, făcând-o vie pentru Dumnezeu. Oamenii pot face fapte mari în ochii lumii; realizările lor pot fi multe și mărețe, însă toate talentele, priceperea și abilitățile oamenilor nu vor reuși să schimbe caracterul și să transforme un păcătos într-un copil al lui Dumnezeu, într-un moștenitor al cerului. Noi nu avem puterea de a îndreptăți sufletul, de a sfinți inima. (…)

  Ce perspectivă vastă cu privire la dragostea lui Dumnezeu ne oferă planul divin pentru salvarea omenirii! Cât de mult ne leagă acesta inimile de inima cea mare a Iubirii infinite! Cum ne face să găsim plăcere în slujirea Sa atunci când inimile noastre răspund atracției bunătății, iubirii și îndurării Sale!

  Aceasta este lucrarea din fața noastră. Trebuie să avem credința care lucrează din dragoste și curăță sufletul. Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu prin credință. Atunci vom fi ai lui Dumnezeu, singurul care ne cunoaște; căci lumea nu poate pricepe caracterul creștin. Lumea admiră cinstea, manifestările virtuții și podoabele caracterului creștin; însă, în același timp, ia în derâdere conștiinciozitatea creștină autentică, deoarece este o mustrare pentru viața de păcat. Pietrele vii care strălucesc în templul spiritual al Domnului sunt un mare chin pentru Satana și el caută continuu să le stea în cale și să eclipseze lumina care vine de la Soarele Neprihănirii, interpunându-și umbra între sufletul lor și Dumnezeu. (…)

  Creștinilor li se cere să arate, prin cuvânt și exemplu, în fața ființelor omenești și a îngerilor, valoarea caracterului creștin. Cei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lor personal vor fi în stare să facă acest lucru, iar pentru aceștia Domnul Hristos pregătește locașuri în ceruri. Sunt unii care susțin că toți oamenii au dreptul la un loc în ceruri, dar în același timp ei recunosc că nu toți corespund pentru acele locașuri. Dacă toți ar accepta adevărul așa cum este el în Isus și i-ar face loc în sanctuarul tainic al sufletului, ca să fie sfințiți prin acesta, atunci ar corespunde pentru cer.

  Cei ale căror vieți sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu, care s-au îmbrăcat cu neprihănirea Lui, vor avea dreptul la acea moștenire nepieritoare, neîntinată și care nu va trece niciodată. – Signs of the Times, 2 mai 1892

  O făptură nouă - 2019. Creștinilor li se cere să arate, prin cuvânt și exemplu, în fața ființelor omenești și a îngerilor, valoarea caracterului creștin. Cei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lor personal vor fi în stare să facă acest lucru, iar pentru aceștia Domnul Hristos pregătește locașuri în ceruri.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...