Scopul harului

  Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.(Efeseni 2:8)

  Urmărește ediția video aici.

  Scopul și ideea harului au existat din veșnicie. Înainte de întemeierea lumii, în sfatul dumnezeirii s-a hotărât crearea omenirii și înzestrarea acesteia cu puterea de a face voia divină. Însă nerealizarea acestui deziderat de către neamul omenesc, cu toate consecințele respective, nu au fost necunoscute de Cel Atotputernic, și totuși acest lucru nu L-a împiedicat să-Şi aducă la îndeplinire planul Său veșnic, căci Domnul Își are tronul întemeiat pe neprihănire. Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început; lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute toate lucrurile de la începutul lumii. De aceea, răscumpărarea nu a fost un gând venit ulterior – un plan conceput după căderea lui Adam –, ci un plan preexistent, din veșnicie, care avea să fie pus în aplicare pentru binecuvântarea nu numai a acestei părticele din univers, ci pentru binele tuturor lumilor pe care le-a creat Dumnezeu.

  Crearea lumilor, taina Evangheliei, toate au același scop, acela de a face cunoscută tuturor ființelor create, prin natură și prin Hristos, slava caracterului divin. Slava lui Dumnezeu este descoperită omenirii pierdute și ființelor din celelalte lumi prin minunata manifestare a iubirii Sale prin faptul că a dat „pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. Domnul cerurilor și al pământului Şi-a descoperit slava înaintea lui Moise atunci când acesta a mijlocit în rugăciune în favoarea idolatrului Israel și I-a cerut: „Arată-Mi slava Ta.”

  Este privilegiul fiecărui urmaș al lui Hristos acela de a vedea slava lui Dumnezeu, de a înțelege bunătatea Sa și de a ști că El este un Dumnezeu cu o milă și o iubire infinite… Domnul Isus a venit să-L descopere pe Tatăl și să facă slava Sa cunoscută întregii omeniri. Nimeni nu a fost exclus de la privilegiile Evangheliei. (…)

  Taina Evangheliei a fost rostită în Eden, când perechea ce căzuse a călcat porunca pentru prima dată și a fost găsită vinovată, căci Dumnezeu a spus șarpelui: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” Dacă Satana ar fi putut atinge capul cu ispitele lui viclene, familia omenească ar fi fost pierdută, însă Domnul făcuse cunoscute scopul și ideea tainei harului, fiindcă „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. – Signs of the Times, 25 aprilie 1892

  Scopul harului - 2019. Este privilegiul fiecărui urmaș al lui Hristos acela de a vedea slava lui Dumnezeu, de a înțelege bunătatea Sa și de a ști că El este un Dumnezeu cu o milă și o iubire infinite. Domnul Isus a venit să-L descopere pe Tatăl și să facă slava Sa cunoscută întregii omeniri. Nimeni nu a fost exclus de la privilegiile Evangheliei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Publicate astăzi

  Anul celor șase împărați

  Când simți că Stăpânul inimii tale sau al familiei și al planurilor tale ar trebui schimbat, nu te grăbi; gândește-te mai întâi cu cine ai vrea să-L înlocuiești. Ține minte că, într-o lume pe care omul a pus-o la picioarele lui Satana, tu nu-ți poți fi singur stăpân. Deci spune mai bine ca ucenicii: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.” Nu există o altă opțiune nedistructivă!

  Trebuie să fi fost un înger

  Ce Dumnezeu minunat slujim! El trimite îngerii Săi să vegheze asupra noastră și se îngrijește de nevoile noastre, adesea înainte să știm care sunt acestea. Ne putem încrede cu siguranță în grija Sa pentru noi!

  Intervenţii pozitive

  Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de libertate. Doar că o asemenea libertate nu poate fi deplină decât dacă este legată de o slujire bazată pe iubire. Îndrăzneşte să urmezi o asemenea terapie chiar şi numai într-o manieră preventivă!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...