Impactul adevărului

  Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin. (1 Tesaloniceni 5:23)

  Urmărește ediția video aici.

  Domnul Hristos reprezintă adevărul ca pe o comoară ascunsă într-o țarină, pe care oamenii, dacă vor s-o aibă, trebuie să o caute cu stăruință. În țarina revelației sunt ascunse bogățiile de nepătruns ale lui Hristos… Fiecare părticică din țarina revelației trebuie explorată cu seriozitate și cercetată cu efort perseverent, astfel ca prețioasele nestemate ale adevărului să poată recompensa pe căutătorul stăruitor și să fie repuse în locul corespunzător din cadrul planului de mântuire. În minele adevărului trebuie săpat adânc. Dacă cercetezi Scripturile cu căință în suflet, cu un spirit umil și dornic de a învăța, cercetarea ta va fi recompensată prin bogate și prețioase comori.

  În învățăturile Domnului Hristos, cea legată de Duhul Sfânt are un loc proeminent. Ce temă vastă pentru contemplare și încurajare! Câte comori ale adevărului a adus El la cunoștința ucenicilor Săi în învățăturile cu privire la Duhul Sfânt, Mângâietorul! El a zăbovit asupra acestei teme pentru a-i consola pe ucenicii Săi în vederea marii încercări prin care aveau să treacă, astfel încât să poată găsi alinare în marea lor dezamăgire. (…)

  Şi totuși, deși Domnul Hristos S-a concentrat mult asupra acestei teme cu privire la Duhul Sfânt, cât de puțin este ea abordată în biserici! Numele și prezența Duhului Sfânt sunt aproape ignorate, deși lucrarea Sa divină este esențială în lucrarea de desăvârșire a caracterului creștin.

  Domnul ne-a dat o Călăuză divină care să ne ajute să cunoaștem voia Sa… Cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt și-au aruncat ancorele dincolo de perdeaua unde Domnul Isus a intrat pentru noi. Ei cercetează Scripturile cu zel și seriozitate și caută lumină și cunoștință care să-i călăuzească în mijlocul necazurilor și pericolelor care se ivesc pe cale la tot pasul. (…)

  Pentru inima sinceră și pocăită, adevărul este adevăr și, dacă i se îngăduie, acesta va sfinți sufletul și va transforma caracterul după chipul divin… Aceia care își dau seama care este caracterul lucrării pe care trebuie s-o facă pentru a-L reprezenta pe Hristos vor umbla cu frică și cutremur înaintea lui Dumnezeu, privind la Isus, care este Autorul și Desăvârșitorul credinței lor. Ei nu îndrăznesc să se încreadă în ei înșiși, nu au curajul să aprindă un foc care este al lor și să umble în lumina proprie, căci Domnul a spus că cei ce vor face acest lucru vor zăcea în dureri. Domnul a încredințat poporului Său comorile adevărului sacru. – Signs of the Times, 14 august 1893

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Plin de sfat sau răsfăț?

  Doamne, ajută-mă să văd chipul și asemănarea Ta în ceilalți și să-i iubesc așa cum ai făcut-o Tu! PROVOCARE: Fă tot ce poți ca astăzi să-i tratezi într-o manieră plină de respect atât pe cei cunoscuți, cât și pe necunoscuți!

  Jertfe pentru fii

  Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru cei din familia noastră, să ne pese de mântuirea lor și să facem tot ce putem pentru a fi împreună Acasă! PROVOCARE: Astăzi, orientează-te în jur, privește la cei care apun, la tine, la copii și găsește-ți locul! Dacă reușești, ai găsit cărarea înțelepciunii.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Publicate astăzi

  Uriașul născut în nouă zile

  Dacă sunt conștient că o mână divină m-a modelat din țărână, mă voi considera cea mai importantă operă din univers și nu voi accepta să mă trateze cineva cu lipsă de respect sau de prețuire. Chiar atitudinea mea față de propria persoană ar trebui să fie mai plină de considerație și de stimă de sine. Un copil al lui Dumnezeu nu are absolut niciun motiv de rușine sau reținere. Nu aroganță, ci demnitate.

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Tresaltă de bucurie!

  Poţi să te încrezi în EL! Astăzi fii plin de bucurie şi strigă de veselie: „Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor!”

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Az Úr szemmel tartja népét

  „Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal,...