Domnul Hristos, în lumina Legii

    Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. (Romani 7:12)

    Urmărește ediția video aici.

    Toți cei care doresc mântuirea trebuie să-și fixeze mintea asupra crucii de pe calvar. Acolo păcătoșii pot vedea ce a făcut păcatul. Acolo ei pot vedea sacrificiul infinit care a fost făcut pentru a-i răscumpăra de sub pedeapsa care a urmat călcării Legii lui Dumnezeu. Pe măsură ce călcătorii Legii conștientizează în ce stare pierdută se află, ei văd în Domnul Hristos singura lor speranță de mântuire. La cruce, ei învață lecțiile prețioase ale vieții Fiului lui Dumnezeu, care S-a dat pe Sine Însuși pentru noi. Calvarul prezintă însușirile fără seamăn ale caracterului divin. Tot privind la cruce, ei vor ajunge să urască păcatul, pentru că vor înțelege că păcatul a fost cel care a respins, blamat, tăgăduit, biciuit și răstignit pe Maiestatea cerului. (…)

    Crucea de pe calvar vorbește despre felul în care a înălțat Domnul Hristos Legea și a onorat-o. Au fost necesare meritele infinite ale sângelui Său spre a face ispășire pentru aceia care primesc iubirea sa și merg pe urmele pașilor Lui. Păcătoșii pot obține iertare și pace numai prin Acela care ne-a iubit și care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său. Cei care au fost convinși de păcat în fața Legii și care s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu și au credință în Domnul nostru Isus Hristos vor înceta să considere fără valoare Legea lui Dumnezeu.

    Nu am fi putut înțelege niciodată valoarea lui Hristos dacă nu am fi înțeles cerințele înalte ale Legii lui Iehova. Nu am fi apreciat niciodată adâncimea gropii din care ne-a salvat Domnul Hristos dacă nu am fi înțeles excelența preceptelor adevărului. Nu am fi înțeles niciodată adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, dacă nu am fi putut contempla caracterul minunat al Legii cerului și pământului. În lumina acelei Legi sfinte, păcătoșii Îl văd pe Mântuitorul așa cum este – plin de îndurare, compasiune, bunătate și iubire și, privind la Isus și contemplând iubirea Sa fără seamăn pentru ei, inimile păcătoșilor sunt umplute cu recunoștință și pace cerească. (…)

    Deși Legea lui Dumnezeu este sfântă și are un caracter de neschimbat, adversarul lui Dumnezeu și al omenirii, primul mare răzvrătit care a călcat preceptele acesteia în ceruri, i-a condus pe oameni în toate veacurile să se războiască împotriva lui Dumnezeu… Pe măsură ce păcătoșii văd că păcatul este călcarea Legii lui Dumnezeu și că Legea lui Dumnezeu este temelia guvernării lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ, ei se grăbesc să-și așeze piciorul pe cărarea neprihănirii pentru a putea fi fără păcat. – Signs of the Times, 6 iulie 1888

    Domnul Hristos, în lumina Legii - 2019. Pe măsură ce păcătoșii văd că păcatul este călcarea Legii lui Dumnezeu și că Legea lui Dumnezeu este temelia guvernării lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ, ei se grăbesc să-și așeze piciorul pe cărarea neprihănirii pentru a putea fi fără păcat.
    Ellen White
    Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

    Din aceeași categorie

    Învață să asculți!

    Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

    Acceptă-mă așa cum sunt!

    Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

    Asumă-ți responsabilitatea!

    Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

    Îndemnuri către bunici

    Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

    Publicate astăzi

    Dubluri în casă

    Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

    Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

    Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

    O generație de înţelepţi

    Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

    Învață să asculți!

    Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

    Biztos menedék

    „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...