Cum lucrează credința

  Şi fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

  Urmărește ediția video aici.

  Când, prin pocăință și credință, Îl acceptăm pe Domnul Hristos ca Mântuitor al nostru, Domnul ne iartă păcatele și anulează pedeapsa prescrisă pentru călcarea Legii. Păcătosul stă atunci înaintea lui Dumnezeu ca o persoană dreaptă, este în grația cerului și, prin Duhul Sfânt, are părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Atunci mai este încă o lucrare de făcut, și aceasta este de natură progresivă. Sufletul trebuie sfințit prin adevăr. Şi acest lucru se împlinește tot prin credință. Căci caracterul poate fi transformat doar prin harul lui Hristos, pe care îl primim prin credință.

  Este important să înțelegem cu claritate natura credinței. Sunt mulți care cred că Domnul Hristos este Mântuitorul lumii, că Evanghelia este adevărată și descoperă planul de mântuire, dar cu toate acestea ei nu au o credință mântuitoare. Din punct de vedere intelectual, ei sunt convinși de adevăr, însă acest lucru nu este îndeajuns; pentru a fi îndreptățiți, păcătoșii trebuie să aibă credința care să-și însușească meritele lui Hristos pentru propriile lor suflete. Noi citim că demonii „cred și se înfioară”; însă credința lor nu le aduce îndreptățire, și nici acelora care încuviințează doar intelectual adevărurile Bibliei nu le aduce beneficiile mântuirii. Această credință eșuează în a atinge punctul esențial, căci adevărul nu angajează inima și nu transformă caracterul.

  În credința autentică, mântuitoare, există încredere în Dumnezeu prin încrederea în marele sacrificiu ispășitor făcut de Fiul lui Dumnezeu pe calvar. În Hristos, credincioșii îndreptățiți privesc spre unica lor speranță și spre izbăvitorul lor. Convingerea poate exista fără încredere, însă confidența izvorâtă din încredere nu poate exista fără credință. Toți păcătoșii care ajung la cunoașterea puterii mântuitoare a lui Hristos vor da pe față această încredere tot mai mult pe măsură ce avansează în această experiență.

  Cuvintele apostolului aruncă lumină asupra a ceea ce constituie credința autentică. El spune: „Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” A crede cu inima înseamnă mai mult decât convingere, mai mult decât încuviințarea adevărului. Această credință este sinceră, serioasă și implică și emoții sufletești; este credința care lucrează prin dragoste și curăță inima. – Signs of the Times, 3 noiembrie 1890

  Cum lucrează credința - 2019. În credința autentică, mântuitoare, există încredere în Dumnezeu prin încrederea în marele sacrificiu ispășitor făcut de Fiul lui Dumnezeu pe calvar. În Hristos, credincioșii îndreptățiți privesc spre unica lor speranță și spre izbăvitorul lor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...