Fii cinstit cu Dumnezeu

  Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. (Eclesiastul 12:14)

  Urmărește ediția video aici.

  Dumnezeu Îl descoperă pe Domnul Hristos păcătoșilor și ei Îl privesc murind pe calvar pentru păcatele ființelor create de El. Atunci ei înțeleg de ce sunt condamnați de Legea lui Dumnezeu, căci Duhul lucrează asupra conștiinței lor, făcând să intre în vigoare cerințele Legii călcate. Atunci li se dă posibilitatea de a nu se supune Legii, de a-L respinge pe Mântuitorul, ori de a ceda în fața cerințelor acesteia și de a-L primi pe Mântuitorul ca Răscumpărătorul lor. Dumnezeu nu va cere cu forța slujirea din partea păcătoșilor, ci El le descoperă obligația pe care o au, desfășoară în fața lor cerințele sfintei Sale Legi și așază înaintea lor rezultatul alegerii lor – ascultarea și viața sau neascultarea și pieirea.

  Porunca cerului este: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.” Când este înțeleasă forța acestei cerințe, conștiința este convinsă, păcătosul este condamnat. Mintea firească, ce nu este supusă Legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune, se ridică în răzvrătire împotriva cerințelor sfinte ale Legii. Însă, în timp ce păcătoșii privesc la Domnul Hristos atârnând pe crucea de pe calvar, suferind pentru păcatele lor, o convingere mai profundă îi ia în stăpânire și ei încep să perceapă natura ofensatoare a păcatului.

  Acolo unde există o concepție corespunzătoare cu privire la spiritualitatea și sfințenia Legii divine, păcătoșii sunt sub condamnare, iar păcatele lor se prezintă înaintea lor în adevăratul lor caracter. Prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului și, în lumina acesteia, ei înțeleg nelegiuirea gândurilor și faptelor întunericului. (…)

  Caracterul este testat și înregistrat de Cer mai mult în funcție de ceea ce se nutrește în interior, în funcție de motivele ascunse, decât prin ceea ce apare la suprafață și este văzut de alții. Oamenii pot avea o înfățișare exterioară plăcută, pot arăta excelent pe dinafară, în timp ce ei nu sunt altceva decât niște morminte văruite, plini de stricăciuni și necurăție. Faptele lor sunt înregistrate ca nesfințite, nesfinte. Rugăciunile și faptele lor, lipsite de neprihănirea lui Hristos, nu se înalță către Dumnezeu ca o mireasmă plăcută, ci sunt o urâciune în ochii Domnului. Pentru aceia care sunt dispuși să-și deschidă ochii, Legea prezintă o copie desăvârșită a sufletului, o fotografie completă a ființei interioare, și, în timp ce acest tablou este dezvăluit în fața păcătoșilor, ei sunt constrânși să recunoască faptul că sunt vânduți păcatului, dar Legea este sfântă, dreaptă și bună. – Signs of the Times, 3 noiembrie 1890

  Fii cinstit cu Dumnezeu - 2019. Caracterul este testat și înregistrat de Cer mai mult în funcție de ceea ce se nutrește în interior, în funcție de motivele ascunse, decât prin ceea ce apare la suprafață și este văzut de alții. Oamenii pot avea o înfățișare exterioară plăcută, în timp ce ei nu sunt altceva decât niște morminte văruite, plini de stricăciuni și necurăție.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...