Călăuziți de Duhul Sfânt

  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. (Isaia 11:2)

  Urmărește ediția video aici.

  „Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.” Nu putem înțelege din punct de vedere spiritual caracterul lui Dumnezeu sau să-L acceptăm pe Domnul Isus prin credință dacă viața și caracterul nostru nu sunt curate, acest lucru realizându-se dacă răsturnăm „izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”.

  Domnul este mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt acelora care Îl doresc cu ardoare decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Domnul Hristos ne-a promis Duhul Său cel Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul, în neprihănire și sfințire. Duhul Sfânt nu este dat cu măsură acelora care Îl caută cu stăruință și care se bizuie, prin credință, pe făgăduințele lui Dumnezeu. Ei fac apel la făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu, spunând: „Tu așa ne-ai spus. Noi credem cuvântul Tău.”

  Mângâietorul ne este dat pentru ca El să poată lua din lucrurile lui Hristos și să ni le arate, pentru ca El să ne prezinte în toată bogăția cuvintele de asigurare care au ieșit de pe buzele Sale și să le transmită cu putere vie sufletului care este ascultător, care este golit de sine. Atunci sufletul primește chipul și inscripția divină. Atunci Domnul Isus, Nădejdea slavei, Își face sălaș în inima noastră. (…)

  Hrana fizică este necesară pentru ca trupurile noastre să fie construite și întărite. În același fel, noi trebuie să hrănim corespunzător și natura noastră spirituală. Domnul Isus a spus: „Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” Trupurile noastre sunt alcătuite din ceea ce mâncăm; la fel și viața noastră spirituală va fi în funcție de lucrurile cu care o întreținem. Dacă ne hrănim cu adevărul lui Hristos, gândindu-ne la El, ascultând cuvintele Sale, noi suntem zidiți în El și creștem în harul și cunoașterea adevărului până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus. (…)

  Pe măsură ce Dumnezeu lucrează în noi voința, noi trebuie să cooperăm cu El, dând pe față aceeași hotărâre ca și Daniel de a face voia lui Dumnezeu, lucrând în armonie cu Agentul divin. Atunci vom avea odihnă în Domnul. – Signs of the Times, 25 decembrie 1893

  Călăuziți de Duhul Sfânt - 2019. Dacă ne hrănim cu adevărul lui Hristos, gândindu-ne la El, ascultând cuvintele Sale, noi suntem zidiți în El și creștem în harul și cunoașterea adevărului până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Publicate astăzi

  Anul celor șase împărați

  Când simți că Stăpânul inimii tale sau al familiei și al planurilor tale ar trebui schimbat, nu te grăbi; gândește-te mai întâi cu cine ai vrea să-L înlocuiești. Ține minte că, într-o lume pe care omul a pus-o la picioarele lui Satana, tu nu-ți poți fi singur stăpân. Deci spune mai bine ca ucenicii: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.” Nu există o altă opțiune nedistructivă!

  Trebuie să fi fost un înger

  Ce Dumnezeu minunat slujim! El trimite îngerii Săi să vegheze asupra noastră și se îngrijește de nevoile noastre, adesea înainte să știm care sunt acestea. Ne putem încrede cu siguranță în grija Sa pentru noi!

  Intervenţii pozitive

  Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de libertate. Doar că o asemenea libertate nu poate fi deplină decât dacă este legată de o slujire bazată pe iubire. Îndrăzneşte să urmezi o asemenea terapie chiar şi numai într-o manieră preventivă!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...