Călăuziți de Duhul Sfânt

  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. (Isaia 11:2)

  Urmărește ediția video aici.

  „Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.” Nu putem înțelege din punct de vedere spiritual caracterul lui Dumnezeu sau să-L acceptăm pe Domnul Isus prin credință dacă viața și caracterul nostru nu sunt curate, acest lucru realizându-se dacă răsturnăm „izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”.

  Domnul este mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt acelora care Îl doresc cu ardoare decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Domnul Hristos ne-a promis Duhul Său cel Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul, în neprihănire și sfințire. Duhul Sfânt nu este dat cu măsură acelora care Îl caută cu stăruință și care se bizuie, prin credință, pe făgăduințele lui Dumnezeu. Ei fac apel la făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu, spunând: „Tu așa ne-ai spus. Noi credem cuvântul Tău.”

  Mângâietorul ne este dat pentru ca El să poată lua din lucrurile lui Hristos și să ni le arate, pentru ca El să ne prezinte în toată bogăția cuvintele de asigurare care au ieșit de pe buzele Sale și să le transmită cu putere vie sufletului care este ascultător, care este golit de sine. Atunci sufletul primește chipul și inscripția divină. Atunci Domnul Isus, Nădejdea slavei, Își face sălaș în inima noastră. (…)

  Hrana fizică este necesară pentru ca trupurile noastre să fie construite și întărite. În același fel, noi trebuie să hrănim corespunzător și natura noastră spirituală. Domnul Isus a spus: „Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” Trupurile noastre sunt alcătuite din ceea ce mâncăm; la fel și viața noastră spirituală va fi în funcție de lucrurile cu care o întreținem. Dacă ne hrănim cu adevărul lui Hristos, gândindu-ne la El, ascultând cuvintele Sale, noi suntem zidiți în El și creștem în harul și cunoașterea adevărului până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus. (…)

  Pe măsură ce Dumnezeu lucrează în noi voința, noi trebuie să cooperăm cu El, dând pe față aceeași hotărâre ca și Daniel de a face voia lui Dumnezeu, lucrând în armonie cu Agentul divin. Atunci vom avea odihnă în Domnul. – Signs of the Times, 25 decembrie 1893

  Călăuziți de Duhul Sfânt - 2019. Dacă ne hrănim cu adevărul lui Hristos, gândindu-ne la El, ascultând cuvintele Sale, noi suntem zidiți în El și creștem în harul și cunoașterea adevărului până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...