Lumini ce luminează în întuneric

  Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. (1 Tesaloniceni 5:5)

  Urmărește ediția video aici.

  „Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi.” Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut din ceea ce putea face pentru a-i recupera pe păcătoși din capcanele vrăjmașului. El a turnat asupra ucenicilor Duhul Sfânt pentru a-i face în stare să poată coopera cu instrumentele divine la refacerea și remodelarea caracterului oamenilor.

  Este mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă care nu au nevoie de pocăință. Când auzim de succesul Evangheliei într-o anumită localitate, întreaga biserică să se unească în cântări de bucurie și laudele să se înalțe către Dumnezeu. Să-I aducem slavă numelui lui Dumnezeu. (…)

  O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va fi dovada influenței modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe cale. Când apar greutăți aparent de nedepășit, prezentați inimii voastre neîncrezătoare promptitudinea și eficiența deplină a Duhului Sfânt, pentru ca acesta să poată pune pe fugă acest spirit de precauție exagerată. Când credința vă este slabă, când puterile scad, vorbiți de marele Mângâietor, Tăria cerului. Când sunteți înclinați să vă îndoiți că Dumnezeu lucrează prin Duhul Său cel Sfânt prin unelte omenești, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a folosit biserica și încă o folosește spre slava propriului Său nume. Dacă nu blocăm calea, Dumnezeu va lucra asupra minții multora spre a se angaja în slujire activă pentru El.

  Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dumnezeu lucrează asupra inimilor tuturor celor ce sunt deschiși să primească impresiile Duhului Său cel Sfânt. El trimite mesageri pentru ca aceștia să poată da avertizarea în fiecare localitate. Dumnezeu pune la încercare consacrarea bisericilor Sale și dorința lor de a da ascultare călăuzirii Duhului. Cunoștința trebuie să crească. Mesagerii cerului trebuie să fie văzuți alergând încoace și încolo, căutând pe toate căile să-i avertizeze pe oameni cu privire la judecățile viitoare și să prezinte vestea cea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Standardul neprihănirii trebuie înălțat. Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile păcătoase, iar aceia care răspund influenței Sale vor deveni lumini în lume. Pretutindeni ei vor fi văzuți lucrând pentru a transmite și altora lumina pe care au primit-o, așa cum au făcut după coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Şi, pe măsură ce lasă ca această lumină să strălucească în jurul lor, ei primesc tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. Pământul este luminat de slava lui Dumnezeu. – Review and Herald, 16 iulie 1895

  Lumini ce luminează în întuneric - 2019. Când credința vă este slabă, când puterile scad, vorbiți de marele Mângâietor, Tăria cerului. Când sunteți înclinați să vă îndoiți că Dumnezeu lucrează prin Duhul Său cel Sfânt prin unelte omenești, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a folosit biserica și încă o folosește spre slava propriului Său nume.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...