Darurile Duhului

  În ce privește darurile duhovnicești, fraţilor, nu voiesc să fiți în necunoștință. (1 Corinteni 12:1)

  Urmărește ediția video aici.

  Înainte de a Se despărți de ucenicii Săi, Domnul Hristos a suflat asupra lor și le-a spus: „Luați Duh Sfânt.” Şi le-a mai spus: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui.” Însă acest dar al Său nu a fost primit în toată plinătatea sa decât după înălțarea Sa. Revărsarea Duhului Sfânt a avut loc doar atunci când, prin credință și rugăciune, ucenicii s-au consacrat pe deplin pentru lucrarea Sa.

  „Când S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.” Darurile sunt deja ale noastre în Hristos, însă ajungem să le posedăm efectiv atunci când primim Duhul Sfânt.

  Talentele pe care Domnul Hristos le încredințează bisericii Sale reprezintă în special darurile și binecuvântările împărțite de Duhul Sfânt… Nu toate darurile sunt împărțite fiecărui credincios, ci fiecărui slujitor al Mântuitorului îi este promis un anumit dar al Duhului, în funcție de nevoia fiecăruia pentru lucrarea Domnului.

  În toate rânduielile Domnului nu există nimic mai frumos decât planul lui Dumnezeu de a da oamenilor o diversitate de daruri… Mulți nu au primit o educație religioasă și intelectuală amplă, însă Dumnezeu are o lucrare și pentru aceștia dacă sunt dispuși să lucreze în umilință, încrezându-se în El.

  Daruri diferite sunt împărțite la oameni diferiți, astfel ca lucrătorii să simtă că au nevoie unii de alții. Dumnezeu acordă aceste daruri și ele sunt folosite în slujba Sa nu pentru a glorifica pe posesor, nu pentru a înălța ființele omenești, ci pentru a-L proslăvi pe Răscumpărătorul lumii. (…)

  Unora li se poate părea că există un contrast prea mare între darurile lor și cele ale unui alt lucrător și astfel nu-și pot uni eforturile în armonie, însă, când devin conștienți de faptul că ei trebuie să ajungă la oameni diferiți și că unii vor respinge adevărul care le este prezentat de către un lucrător doar ca apoi să-și deschidă inimile față de același adevăr, dar prezentat într-o altă manieră de alt lucrător, ei vor fi dispuși să se străduiască să lucreze laolaltă, în unitate. Talentele lor, oricât ar fi de diferite, pot fi toate sub controlul aceluiași Duh. În fiecare cuvânt și faptă se va da pe față bunătate și iubire, iar când lucrătorii își ocupă cu credincioșie locurile desemnate lor, rugăciunea Domnului Hristos pentru unitatea credincioșilor va primi răspuns, iar lumea va cunoaște că aceștia sunt ucenicii Săi. – Signs of the Times, 15 martie 1910

  Darurile Duhului - 2019. Daruri diferite sunt împărțite la oameni diferiți, astfel ca lucrătorii să simtă că au nevoie unii de alții. Dumnezeu acordă aceste daruri și ele sunt folosite în slujba Sa nu pentru a glorifica pe posesor, nu pentru a înălța ființele omenești, ci pentru a-L proslăvi pe Răscumpărătorul lumii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...