Cincizecimea

  În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în acelaşi loc. Şi toți s-au umplut de Duh Sfânt. (Faptele apostolilor 2:1,4)

  Urmărește ediția video aici.

  În dispensațiunea iudaică, influența Duhului lui Dumnezeu fusese vizibilă în mod marcant, însă nu pe deplin. Timp de veacuri fuseseră înălțate rugăciuni pentru împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu de revărsare a Duhului Său, și niciuna dintre aceste cereri fierbinți nu a fost uitată.

  Domnul Hristos a hotărât ca, după ce avea să Se înalțe de pe acest pământ, să acorde un dar acelora care crezuseră în El, dar și acelora care urmau să creadă în El. Ce dar le putea acorda care să fie suficient de bogat pentru a semnala și onora înălțarea Sa la tronul ceresc în calitate de mijlocitor? Acesta trebuia să fie demn de măreția și regalitatea Sa. El a hotărât să dăruiască reprezentanților Săi darul celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii. Acest dar nu putea fi întrecut.

  Duhul așteptase răstignirea, învierea și înălțarea lui Hristos. Timp de zece zile, ucenicii înălțaseră cereri pentru revărsarea Duhului, iar în ceruri Domnul Hristos adăugase mijlocirea Sa. (…)

  Duhul Sfânt a fost dat așa cum promisese Domnul Hristos și acesta a venit ca vâjâitul unui vânt puternic asupra celor adunați, umplând toată casa. A venit în deplinătatea Sa, cu putere, ca și când timp de veacuri ar fi fost reținut.

  În Ziua Cincizecimii, martorii lui Hristos au proclamat adevărul, spunându-le oamenilor vestea minunată a mântuirii prin Hristos. Şi, ca o sabie de foc cu două tăișuri, adevărul a aprins convingerea în inimile oamenilor. Oamenii începeau să se supună lui Hristos. Veștile bune erau duse până la cele mai îndepărtate margini ale lumii locuite. Spre biserică se îndreptau convertiți din toate direcțiile. Altarul crucii care sfințește darul a fost reconstruit. Credincioșii erau convertiți din nou. Păcătoșii se uneau cu creștinii în căutarea mărgăritarului de mare preț. Profeția s-a împlinit: cel slab „va fi ca David”, iar David, „ca îngerul Domnului”. Fiecare creștin vedea în fratele său asemănarea divină în ce privește bunăvoința și iubirea. Un singur interes predomina. Un singur obiectiv era deasupra tuturor celorlalte. Toate inimile băteau în armonie. Singura aspirație a credincioșilor era aceea de a vedea cine putea descoperi cel mai bine asemănarea cu Hristos în caracter, cine putea face cel mai mult pentru lărgirea Împărăției Sale… Spiritul lui Hristos a însuflețit întreaga adunare, căci ei găsiseră mărgăritarul de mare preț. – Signs of the Times, 1 decembrie 1898

  Cincizecimea - 2019. În Ziua Cincizecimii, singura aspirație a credincioșilor era aceea de a vedea cine putea descoperi cel mai bine asemănarea cu Hristos în caracter, cine putea face cel mai mult pentru lărgirea Împărăției Sale… Spiritul lui Hristos a însuflețit întreaga adunare, căci ei găsiseră mărgăritarul de mare preț.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Mergem acasă!

  Doamne, fă să vedem în semnele din jurul nostru pașii Tăi care vin spre noi! PROVOCARE: Știi care este textul de memorat de la studiile biblice ale Școlii de Sabat? Repetă-l în fiecare zi săptămâna acesta!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...