Rugați-vă pentru Duhul lui Dumnezeu

  Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer? (Luca 11:13)

  Urmărește ediția video aici.

  Promisiunea Duhului Sfânt era cea mai strălucitoare speranță și consolarea cea mai puternică pe care Domnul Hristos ar fi putut s-o lase ucenicilor Săi atunci când S-a înălțat la ceruri. Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu fuseseră îngropate sub gunoiul interpretării eronate; preceptele omenești, plăsmuirile ființelor finite fuseseră înălțate mai presus de Cuvântul viului Dumnezeu. Sub puterea Duhului Sfânt, apostolii au delimitat adevărul de teoriile false și au dat poporului Cuvântul vieții.

  Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe slujitorii Săi care, fără teamă, au rostit adevărurile care le fuseseră încredințate. Şi, având această demonstrație a puterii Duhului, iudeii nu au putut decât să-și vadă vinovăția de a refuza dovezile trimise de Dumnezeu. Însă ei nu au cedat și au rămas în împotrivirea lor nelegiuită. (…)

  Trebuie să ne rugăm pentru împărtășirea Duhului Sfânt ca remediu pentru sufletele bolnave de păcat. Adevărurile revelației, simplificate și făcute ușor de înțeles, sunt acceptate de mulți ca suplinind tot ce este esențial; însă Duhul Sfânt, lucrând asupra inimii, trezește o dorință arzătoare după adevărul neatins de eroare. Cei care doresc să știe cu adevărat ce este adevărul nu pot rămâne în ignoranță; căci adevărul cel prețios îl răsplătește pe căutătorul stăruitor. Trebuie să simțim puterea de convertire a harului lui Dumnezeu, și eu îi îndemn pe toți aceia care și-au închis inima față de Duhul lui Dumnezeu să descuie ușa și să se roage cu ardoare: „Rămâi cu mine!”

  Domnul dorește ca fiecare dintre copiii Săi să fie bogat în credință, și această credință este rodul lucrării Duhului Sfânt asupra minții. Ea sălășluiește în fiecare suflet care dorește să o primească.

  Duhul Sfânt nu lasă niciodată fără ajutor sufletul care privește la Isus. El ia din lucrurile lui Isus și le arată căutătorului. Iar dacă ochii sunt păstrați ațintiți asupra Domnului Isus, lucrarea Duhului nu încetează până când sufletul nu ajunge asemenea chipului Său. Sub influența plină de har a Duhului, păcătoșii sunt schimbați în duhul și scopul vieții lor până ce devin una cu Hristos. Devotamentul lor pentru Dumnezeu crește; ei flămânzesc și însetează după neprihănire și, privind la Hristos, sunt schimbați din slavă în slavă și devin tot mai mult asemenea Mântuitorului lor. – Signs of the Times, 27 septembrie 1899

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Opt plus unu egal B

  Nu îți dori ceva care te depășește, va fi doar un motiv de amărăciune, și nu unul de bucurie. Fii credincios mai întâi în lucrurile mici! Adevărata capacitate se demonstrează în lucruri nespectaculoase și în detalii, nu în misiunile răsunătoare.

  Calmă în furtună

  Dumnezeu cunoaște fiecare circumstanță și permite să fim în acea situație pentru a-L cunoaște mai bine.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu

  Dacă îndoiala îţi copleşeşte viaţa, fă ce a făcut Isus! Adună toate dovezile că tu eşti fiul Său drag sau fiica Lui preaiubită. Contemplă prin credinţă la propriul tău caracter, care va deveni mai curat în lumina de la cruce.

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Isten népe megszabadul

  „Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen...