Înșelăciunile din zilele sfârșitului

  Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. (1 Timotei 4:1)

  Urmărește ediția video aici.

  Înainte de ultima desfășurare a lucrării apostaziei, va exista confuzie în ce privește credința. Ideile cu privire la taina lui Dumnezeu nu vor fi clare și definite. Unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Mulți vor tăgădui preexistența lui Hristos și astfel vor tăgădui și divinitatea Sa; ei nu vor să-L accepte ca Mântuitor personal. Aceasta este o tăgăduire totală a lui Hristos. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost una cu Tatăl încă de la început. Prin El au fost făcute lumile.

  Tăgăduind întruparea lui Hristos, mulți se întorc de la alte adevăruri de origine divină și acceptă povești inventate de Satana. Ei își pierd discernământul spiritual și practică ceea ce le impresionează mintea agenții lui Satana. (…)

  Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Sunt mulți care cred că spiritismul este susținut prin șarlatanie și înșelăciune; însă acest lucru este departe de a fi adevărat. Puterea supraomenească lucrează pe nenumărate căi și sunt puțini cei ce au măcar idee cu privire la manifestările spiritismului din viitor. Temelia succesului pentru spiritism a fost pusă în afirmațiile care au fost făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au proclamat, ca fiind învățături biblice, minciuni care își au originea în arhiamăgitorul. Învățătura cu privire la starea de conștiență după moarte, cu privire la spiritele morților care comunică cu cei vii, nu are bază în Scripturi, și totuși această teorie este proclamată ca fiind adevăr. Prin această învățătură falsă s-a deschis calea pentru ca spiritele demonice să-i înșele pe oameni apărând în fața lor cu înfățișarea celor morți. Agenții satanici se prezintă ca fiind cei morți și, în felul acesta, duc suflete în robie. Satana are religia lui; el are o sinagogă și închinători devotați. (…)

  Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.

  Confederația răului nu va rezista. Domnul spune: „Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. Şi atunci El va fi un locaș sfânt” (Isaia 8:13-14). – Signs of the Times, 28 mai 1894

  Înșelăciunile din zilele sfârșitului - 2019. Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...