Înșelăciunile din zilele sfârșitului

  Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. (1 Timotei 4:1)

  Urmărește ediția video aici.

  Înainte de ultima desfășurare a lucrării apostaziei, va exista confuzie în ce privește credința. Ideile cu privire la taina lui Dumnezeu nu vor fi clare și definite. Unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Mulți vor tăgădui preexistența lui Hristos și astfel vor tăgădui și divinitatea Sa; ei nu vor să-L accepte ca Mântuitor personal. Aceasta este o tăgăduire totală a lui Hristos. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost una cu Tatăl încă de la început. Prin El au fost făcute lumile.

  Tăgăduind întruparea lui Hristos, mulți se întorc de la alte adevăruri de origine divină și acceptă povești inventate de Satana. Ei își pierd discernământul spiritual și practică ceea ce le impresionează mintea agenții lui Satana. (…)

  Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Sunt mulți care cred că spiritismul este susținut prin șarlatanie și înșelăciune; însă acest lucru este departe de a fi adevărat. Puterea supraomenească lucrează pe nenumărate căi și sunt puțini cei ce au măcar idee cu privire la manifestările spiritismului din viitor. Temelia succesului pentru spiritism a fost pusă în afirmațiile care au fost făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au proclamat, ca fiind învățături biblice, minciuni care își au originea în arhiamăgitorul. Învățătura cu privire la starea de conștiență după moarte, cu privire la spiritele morților care comunică cu cei vii, nu are bază în Scripturi, și totuși această teorie este proclamată ca fiind adevăr. Prin această învățătură falsă s-a deschis calea pentru ca spiritele demonice să-i înșele pe oameni apărând în fața lor cu înfățișarea celor morți. Agenții satanici se prezintă ca fiind cei morți și, în felul acesta, duc suflete în robie. Satana are religia lui; el are o sinagogă și închinători devotați. (…)

  Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.

  Confederația răului nu va rezista. Domnul spune: „Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. Şi atunci El va fi un locaș sfânt” (Isaia 8:13-14). – Signs of the Times, 28 mai 1894

  Înșelăciunile din zilele sfârșitului - 2019. Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...