Spiritismul și sfârșitul său

  Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg. (Apocalipsa 16:14)

  Urmărește ediția video aici.

  Puterea cea mare care însoțește spiritismul își are originea în marele conducător răzvrătit, Satana, prințul demonilor. Prin înșelăciunea sa, îngerii cei răi au fost în stare să apară în locul celor morți și, prin ipocrizia și minciuna lor, ei i-au condus pe oameni să comunice cu demonii. Cei care comunică cu așa-zisele spirite ale morților comunică de fapt cu cei care au o putere de corupere, o putere demoralizatoare asupra minții. Domnul Hristos a poruncit să nu comunicăm cu vrăjitori și cu aceia care au legături cu spiritele. (…)

  Ani de-a rândul, spiritismul a crescut în tărie și a câștigat popularitate prin faptul că a susținut un anumit fel de credință în Hristos și, în acest fel, mulți protestanți au ajuns foarte atașați de această taină a nelegiuirii. Nici nu este de mirare că sunt înșelați când ei acceptă continuu minciuna că, odată ce suflarea de viață părăsește trupul, aceasta se duce imediat ori în cer, ori în iad. Prin influența pe care această învățătură o are asupra lor se pregătește calea pentru lucrarea de amăgire a prințului puterilor văzduhului.

  Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu va fi retras de pe pământ, puterea lui Satana se va manifesta din ce în ce mai mult. Cunoștința pe care a dobândit-o când era în legătură cu Dumnezeu ca heruvim ocrotitor, el o folosește acum pentru a-și ține în supunere subiecții care au căzut dintr-o stare înaltă. El folosește tot ce stă în puterea minții sale pentru a-L reprezenta greșit pe Dumnezeu și pentru a instiga la rebeliune împotriva lui Isus Hristos, Comandantul cerurilor. În sinagoga lui, Satana aduce sub sceptrul său și în sfaturile sale pe acei agenți pe care îi poate folosi pentru a promova închinarea la el. Nu este ciudat să găsim un soi de rafinament și o manifestare a grandorii intelectuale în viețile și caracterele acelora care sunt inspirați de îngerii căzuți. Satana poate împărtăși chiar cunoștințe științifice și poate transmite oamenilor cunoștințe filozofice. El cunoaște bine istoria și este versat în ce privește înțelepciunea lumii. (…)

  Satana își va folosi agenții pentru a-și aduce la îndeplinire planurile diabolice de a-i înfrânge pe sfinții lui Dumnezeu… însă copiii lui Dumnezeu pot rămâne liniștiți în fața acestei manifestări a răului, convinși că, întrucât Hristos este viu și trăiește, și ei vor trăi. Confederația răului va fi distrusă în cele din urmă. – Signs of the Times, 28 mai 1894

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...