Vegheați

  Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. (Matei 24:42)

  Starea societății de azi este la fel ca atunci când Dumnezeu a prezentat înaintea lui Israel urâciunile păgânilor și aceleași avertizări sunt necesare și pentru poporul rămășiței. Spiritismul înaintează prin țară cu triumf. „Spiritele demonilor ce fac minuni nemaipomenite” se duc la „împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.” Bărbați și femei îi caută pe cei ce comunică cu spiritele, însă poporul lui Dumnezeu nu trebuie în niciun caz să urmeze practicile lumii. Linia de despărțire trebuie să se vadă distinct între cei ascultători și cei neascultători. Trebuie să existe vrăjmășie deschisă, fățișă, între biserică și șarpe, între sămânța ei și sămânța lui.

  Satana a fost hotărât să-și păstreze stăpânirea asupra țării Canaanului, iar când aceasta a devenit locuința copiilor lui Israel, iar Legea lui Dumnezeu, legea țării, el l-a urât pe Israel cu o ură plină de cruzime și răutate și a pus la cale distrugerea acestui popor. Prin intermediul duhurilor rele au fost introduși dumnezei străini și, din cauza încălcării Legii, poporul ales a fost împrăștiat în cele din urmă din țara făgăduită.

  Această experiență se repetă în istoria poporului lui Dumnezeu. (…)

  Este timpul să dăm atenție mai mult ca niciodată îndemnului Mântuitorului: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” Încredeți-vă în Dumnezeu, oricât de încurcată ar fi situația în care vă aflați. Căutați-I sfatul și nu vă duceți după aceia care lucrează cu spiritele demonilor, ca să nu fiți pângăriți de ei. Acela care a murit pentru a vă răscumpăra v-a promis că vă va călăuzi și vă va îmbrăca cu neprihănirea Sa dacă veți detesta păcatul și dacă vă veți curăța de rău, spălându-vă hainele caracterului și albindu-le în sângele Mielului.

  Ce iubire, ce iubire minunată dă pe față Dumnezeu îndurând nelegiuirea poporului Său și trimițând ajutor la orice suflet care dorește să facă voia Sa și să renunțe la păcat! Dacă noi suntem doritori să cooperăm cu agenții cerului, vom putea fi mai mult decât biruitori. Deși suntem ființe căzute, capabile de cele mai revoltătoare nelegiuiri, putem deveni biruitori prin puterea harului lui Hristos, dobândind un loc în Împărăția Sa cea veșnică și domnind împreună cu El de-a pururi. – Signs of the Times, 26 august 1889

  Vegheați - 2019. Acela care a murit pentru a vă răscumpăra v-a promis că vă va călăuzi și vă va îmbrăca cu neprihănirea Sa dacă veți detesta păcatul și dacă vă veți curăța de rău, spălându-vă hainele caracterului și albindu-le în sângele Mielului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...