Pregătirea finală

  De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. (Matei 24:44)

  Nouă ne-a fost dat mesajul revenirii în curând a Domnului Hristos. La înălțarea Domnului nostru, îngerii au stat alături de ucenici și, împreună cu ei, L-au urmărit pe Mântuitorul în timp ce Se suia la cer. Apoi s-au întors spre ucenici, rostind cuvintele: „Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”

  Numai veșmântul pe care Domnul Hristos Însuși l-a pregătit pentru noi ne poate face să corespundem pentru a putea sta în prezența lui Dumnezeu. Acest veșmânt, haina neprihănirii Sale, va fi pusă de Domnul Hristos pe fiecare suflet care se pocăiește și crede. (…)

  Această haină lucrată la războiul de țesut al cerului nu are în ea niciun fir de proveniență omenească. Domnul Hristos Şi-a format un caracter desăvârșit cât a fost om și Se oferă să ne împărtășească și nouă acest caracter. „Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.” Tot ce putem face noi înșine este întinat de păcat.

  Prin ascultarea Sa desăvârșită, El a făcut posibil ca fiecare ființă omenească să poată asculta de poruncile lui Dumnezeu. Când ne predăm lui Hristos, inima noastră se unește cu inima Sa; voința noastră se contopește în voința Sa; mintea devine una cu mintea Sa; gândurile ajung să-I fie supuse; noi trăim viața Lui. Aceasta înseamnă să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii Sale. Şi atunci când Domnul privește asupra noastră, El vede nu veșmântul din frunze de smochin, ci propria Sa haină a neprihănirii, care este ascultarea desăvârșită de Legea lui Iehova. (…)

  Nu va mai fi un al doilea timp de har în care să ne pregătim pentru veșnicie. Haina neprihănirii lui Hristos trebuie să ne fie dată ca veșmânt cât suntem încă în această viață. Aceasta este singura noastră oportunitate de a ne forma caractere pentru căminul pe care l-a pregătit Domnul Hristos pentru cei care ascultă de poruncile Sale.

  Zilele încercării noastre se apropie cu grăbire de încheiere. Sfârșitul este aproape. Cu solemnitate ajung până la noi, rostogolindu-se de-a lungul veacurilor, cuvintele de avertizare rostite de Domnul nostru pe Muntele Măslinilor: „Luați seama la voi înșivă… ca ziua aceea să nu vină fără veste asupra voastră.” Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. – Signs of the Times, 22 noiembrie 1905

  Pregătirea finală - 2019. Nu va mai fi un al doilea timp de har în care să ne pregătim pentru veșnicie. Haina neprihănirii lui Hristos trebuie să ne fie dată ca veșmânt cât suntem încă în această viață. Aceasta este singura noastră oportunitate de a ne forma caractere pentru căminul pe care l-a pregătit Domnul Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...