Ațintiți-vă ochii asupra viitorului

  El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. (Apocalipsa 21:4)

  În zilele întunecate ale îndelungatului conflict cu răul, bisericii viului Dumnezeu i-au fost date revelații cu privire la planul cel veșnic al lui Iehova. Poporului Său i-a fost îngăduit să privească dincolo de necazurile din prezent la biruințele din viitor, când, lupta fiind încheiată, cei răscumpărați vor intra în posesia țării promise. Aceste viziuni cu privire la slava viitoare, scene reprezentate de mâna lui Dumnezeu, ar trebui să fie prețioase pentru biserica de astăzi, când controversa de veacuri se apropie cu grăbire de încheiere, iar binecuvântările promise vor fi curând împlinite în toată plinătatea lor. (…)

  Adesea, biserica militantă este chemată să treacă prin încercări și suferințe, căci biserica nu va putea triumfa fără luptă crâncenă. „Pâine în necaz și apă în strâmtorare” constituie soarta tuturor, însă niciunul dintre cei ce își pun încrederea în Cel Atotputernic pentru eliberare nu va fi nimicit cu totul.

  Îmbrăcată cu armura neprihănirii lui Hristos, biserica trebuie să se avânte în lupta finală. „Frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor”, ea trebuie să meargă înainte în toată lumea, pentru a cuceri.

  Ora cea mai întunecată a luptei bisericii cu puterile răului este cea care precede cu puțin ziua eliberării sale finale. Însă niciunul dintre cei care se încred în Hristos nu trebuie să se teamă. (…)

  Pentru noi, care ne aflăm în imediata apropiere a împlinirii lor, ce moment solemn, ce interes profund ar trebui să reprezinte toate aceste descrieri ale lucrurilor care vor veni – evenimente în vederea cărora, din clipa în care primii noștri părinți au părăsit Edenul, copiii lui Dumnezeu au vegheat, au așteptat, au tânjit după ele și s-au rugat pentru ele!

  Toți cei mântuiți nu vor cunoaște o altă lege în afară de Legea cerului. Toți vor fi o familie fericită, unită, îmbrăcată în veșminte de laudă și recunoștință. Contemplând această scenă, stelele dimineții vor cânta împreună, iar fiii lui Dumnezeu vor scoate strigăte de bucurie, în timp ce Dumnezeu și Domnul Hristos vor proclama împreună: „Nu va mai fi păcat, nu va mai fi moarte!” – Review and Herald, 1 iulie 1915

  Ațintiți-vă ochii asupra viitorului - 2019. Toți cei mântuiți nu vor cunoaște o altă lege în afară de Legea cerului. Toți vor fi o familie fericită, unită, îmbrăcată în veșminte de laudă și recunoștință. Contemplând această scenă, stelele dimineții vor cânta împreună, iar fiii lui Dumnezeu vor scoate strigăte de bucurie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...