O poruncă divină

  Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. (Luca 21:36)

  În limbajul solemn al Scripturii, în acest text este evidențiată o responsabilitate pe care o avem de îndeplinit zilnic toți, bătrâni și tineri. Este necesitatea de a veghea și, de credincioșia cu care ne împlinim această datorie, depinde atât destinul nostru prezent, cât și cel veșnic.

  Trăim într-un timp crucial. În 1844, când a fost proclamat mesajul: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă căci a venit ceasul judecății Lui”, acesta a mișcat profund fiecare suflet. Toți cei care l-au auzit au fost pătrunși de solemnitatea acestuia. Cât de doritori eram să ne arătăm credința prin faptele noastre, iar cuvintele și acțiunile noastre să facă o impresie favorabilă asupra lumii! (…)

  Astăzi, îngerii urmăresc cu atenție dezvoltarea caracterului fiecărui om și în curând viețile noastre vor fi cercetate de Dumnezeu. Curând vom fi cântăriți în balanța sanctuarului și în dreptul numelor noastre va fi trecută sentința pronunțată. Şi vom primi fie darul vieții veșnice, fie vom fi pedepsiți cu distrugerea veșnică din prezența Domnului. Poate că nu dorim să ne examinăm îndeaproape ca să ne vedem starea spirituală și, dacă inimile noastre sunt mișcate așa cum se cuvine de solia adevărului, acest lucru nu va afecta nicicum lucrarea judecății. Deciziile acesteia vor rămâne exact aceleași.

  „Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă.” Avem mare nevoie să veghem, nu doar pentru noi înșine, ci și pentru influența pe care o avem asupra altora. Influența noastră are bătaie lungă. Poate credem că ea se limitează doar la căminul nostru; că numai membrii familiilor noastre știu cum suntem noi și ce facem noi. În unele cazuri, acest lucru poate să fie adevărat; însă, într-un anumit fel, influența vieții din familie trece dincolo de cămin. (…)

  Dacă dorim să avem parte de răsplata glorioasă promisă celor biruitori, noi trebuie să ducem lupta cea bună a credinței. Acest lucru l-a făcut apostolul Pavel și a spus: „De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept.” Să fim printre aceia care sunt „bogați în fapte bune”, care își strâng „pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie, ca să apuce adevărata viață veșnică”. – Signs of the Times, 7 ianuarie 1886

  O poruncă divină - 2019. Dacă dorim să avem parte de răsplata glorioasă promisă celor biruitori, noi trebuie să ducem lupta cea bună a credinței. Acest lucru l-a făcut apostolul Pavel și a spus: „De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...