Despărțirea de lume

  Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. (2 Corinteni 6:18)

  Mi s-a poruncit să atrag atenția poporului nostru asupra instrucțiunilor date de Domnul lui Israel cu privire la importanța separării de lume.

  Sub domnia lui David, poporul Israel a câștigat tărie și integritate prin ascultare de Legea lui Dumnezeu. Însă regii care au urmat au căutat să se înalțe pe sine.

  Dumnezeu i-a suportat mult timp, chemându-i adesea la pocăință. Însă ei au refuzat să asculte și, în cele din urmă, Dumnezeu a rostit judecata, arătându-le cât sunt de slabi fără El. El a văzut cât erau de hotărâți să meargă pe propria lor cale și i-a dat în mâinile dușmanilor lor.

  Alianțele pe care israeliții le-au făcut cu vecinii lor păgâni i-au făcut să-și piardă identitatea de popor deosebit al lui Dumnezeu. Au fost din ce în ce mai mult influențați de practicile rele ale acelora cu care făcuseră alianțe interzise. Legăturile lor cu cei lumești i-au făcut să-și piardă dragostea dintâi și zelul pentru slujirea lui Dumnezeu. S-au vândut pe sine pentru avantaje și câștig, și aceasta le-a adus dezamăgire și a cauzat pierderea multor suflete.

  Experiența lui Israel va fi experiența tuturor acelora care se îndreaptă către lume pentru putere, îndepărtându-se de viul Dumnezeu. Cei care renunță la Cel Atotputernic, sursa oricărei puteri, și se asociază cu cei lumești, ajungând să fie dependenți de aceștia, ajung slabi în ce privește tăria morală, așa cum sunt și cei în care și-au pus încrederea.

  Dumnezeu îi roagă fierbinte și le dă asigurări acelora care fac greșeli. El caută să le arate greșeala făcută și îi conduce la pocăință. Însă, dacă ei refuză să-și umilească inimile înaintea Lui, El trebuie să pronunțe asupra lor o judecată. Nimic din ceea ce seamănă a apropiere de Dumnezeu, nicio declarare a legăturii cu El nu va fi acceptată din partea acelora care persistă în a-L dezonora prin bizuirea pe brațul puterii lumești.

  Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul Său este: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei… Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice.”

  Poporul lui Dumnezeu trebuie să se distingă ca popor care Îi slujește Lui pe deplin, cu toată inima, neasumându-și nicio onoare pentru sine și fiind conștient că s-au legat printr-un legământ solemn să-I slujească Domnului, și numai Lui. – Review and Herald, 4 august 1904

  Despărțirea de lume - 2019. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se distingă ca popor care Îi slujește Lui pe deplin, cu toată inima, neasumându-și nicio onoare pentru sine și fiind conștient că s-au legat printr-un legământ solemn să-I slujească Domnului, și numai Lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...