Poporul lui Dumnezeu identificat

  Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! (Ezechiel 20:20)

  Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a zis: «Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ’Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul care vă sfințesc.’»”

  Nu arată aceste cuvinte spre noi ca fiind poporul desemnat al lui Dumnezeu? Şi nu ne transmit ideea că în permanență noi trebuie să păstrăm distincția sacră, doctrinară așezată asupra noastră? … Sabatul nu și-a pierdut niciuna dintre semnificații. El constituie încă semnul dintre Dumnezeu și poporul Lui și așa va fi pentru totdeauna. (…)

  Dumnezeu Își încearcă poporul pentru a vedea cine va fi credincios principiilor adevărului Său. Lucrarea noastră este de a proclama către lume prima, a doua și a treia solie îngerească. În îndeplinirea datoriei noastre, noi nu trebuie nici să-i disprețuim, nici să ne temem de vrăjmașii noștri. Asocierea noastră prin contracte, parteneriate și afaceri cu cei care nu sunt de credința noastră nu este în planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i tratăm cu bunătate și amabilitate pe cei care refuză să fie credincioși lui Dumnezeu, însă nu trebuie să ne asociem niciodată, niciodată cu ei în sfatul cu privire la interesele vitale ale lucrării Sale.

  Punându-ne încrederea în Dumnezeu, noi trebuie să mergem continuu înainte, făcând lucrarea Sa fără egoism…, consacrându-ne pe noi înșine, prezentul și viitorul nostru, providenței Sale înțelepte, păstrându-ne încrederea neclintită de la început până la sfârșit, fiind conștienți că nu datorită vredniciei noastre primim binecuvântări de sus, ci datorită meritelor lui Hristos, care ne-a primit, prin credința în El, datorită harului nemărginit al lui Dumnezeu.

  Mă rog ca frații noștri să-și dea seama ce mult înseamnă pentru noi întreita solie îngerească și că păzirea adevăratului Sabat trebuie să fie semnul care îi deosebește pe cei care Îi slujesc lui Dumnezeu de cei care nu Îi slujesc… Noi suntem chemați să fim sfinți și trebuie să evităm să dăm impresia că nu contează prea mult dacă acordăm atenția necesară aspectelor specifice ale credinței noastre. Avem solemna obligație de a lua o poziție mai fermă de partea adevărului și neprihănirii decât cea pe care am avut-o în trecut. Linia de demarcație între cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și cei care nu le păzesc trebuie să se vadă cu claritate inconfundabilă. – Review and Herald, 4 august 1904

  Poporul lui Dumnezeu identificat - 2019. Noi suntem chemați să fim sfinți și trebuie să evităm să dăm impresia că nu contează prea mult dacă acordăm atenția necesară aspectelor specifice ale credinței noastre. Avem solemna obligație de a lua o poziție mai fermă de partea adevărului și neprihănirii decât cea pe care am avut-o în trecut.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...