Reprezentanți ai lui Hristos

  Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. (Faptele apostolilor 5:32)

  Adevărații creștini vor fi asemenea lui Hristos. Mântuitorul Şi-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate și a venit în lumea noastră – o lume împietrită și stricată de blestemul păcatului, o vale a întunericului și a plângerii – pentru a aduce la îndeplinire o lucrare măreață, așa cum a anunțat în sinagoga din Nazaret: „Duhul Domnului este peste Mine, căci M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia.”

  Fiecare membru al bisericii trebuie să fie un reprezentant al caracterului și spiritului lui Hristos. Elementele esențiale ale creștinismului autentic, sănătos și influent trebuie descoperite prin cuvânt și faptă. Domnul Hristos trebuie vestit continuu ca fiind fântâna vieții, a îndurării și iubirii. (…)

  Privind, noi suntem schimbați. Prin studiu atent și contemplare serioasă a caracterului Domnului Hristos, chipul Său se va reflecta în viața noastră și astfel spiritualitatea bisericii noastre ajunge la un nivel mai înalt. Dacă adevărul lui Dumnezeu nu ne-a transformat caracterele după asemănarea cu Hristos, toată cunoștința pe care pretindem că o avem cu privire la El și la adevăr nu este decât o aramă sunătoare și un chimval zăngănitor. (…)

  Fie ca toți cei ce pretind că țin poruncile lui Dumnezeu să acorde atenția cuvenită acestor lucruri și să vadă dacă nu cumva există motive pentru care nu beneficiază mai mult de revărsarea Duhului Sfânt. Cât de mulți s-au înălțat pe ei înșiși cu orgoliu! Ei consideră că stau bine înaintea lui Dumnezeu, însă îi neglijează pe cei în nevoie, nu aud strigătele celor apăsați și rostesc cuvinte tăioase, aspre, celor ce au nevoie de un alt fel de tratament. În felul acesta, prin împietrirea inimii lor, ei Îl ofensează pe Dumnezeu în fiecare zi. Cei în suferință au nevoie de simpatia și interesul semenilor lor. Ei au dreptul să se aștepte la ajutor, mângâiere și iubire asemenea celei a lui Hristos. Însă nu aceasta este ceea ce primesc ei. Orice neglijare a celor în suferință este scrisă în cărțile din ceruri ca și când ar fi fost arătată față de Însuși Hristos. Fie ca toți membrii bisericii să-și cerceteze inima și să-și analizeze faptele pentru a vedea dacă sunt în armonie cu spiritul și lucrarea lui Isus! Căci, dacă nu sunt, ce vor putea spune când vor sta înaintea Judecătorului întregului pământ? Va putea Domnul să le spună: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii?” – Review and Herald, 24 aprilie 1913

  Reprezentanți ai lui Hristos - 2019. Orice neglijare a celor în suferință este scrisă în cărțile din ceruri ca și când ar fi fost arătată față de Însuși Hristos. Fie ca toți membrii bisericii să-și cerceteze inima și să-și analizeze faptele pentru a vedea dacă sunt în armonie cu spiritul și lucrarea lui Isus!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...