Cineva este la ușă

  Iată, Eu stau la ușă și bat. (Apocalipsa 3:20)

  Timpul în care trăim este de cea mai solemnă importanță. Nu este nimic care să fie mai prețios pentru Dumnezeu decât ca tinerii să-și predea viața în serviciul Său în floarea vieții lor, la o vârstă fragedă. Talentele lor pot deveni o putere pentru Dumnezeu atunci când sunt cultivate în mod corespunzător. Caracterele lor pot fi caractere ce vor fi acceptate de cer, însă ele trebuie modelate pas cu pas și precept cu precept. Ei trebuie să fie transformați după modelul divin. (…)

  În lucrarea de salvare de suflete, noi trebuie să știm despre ce vorbim. Cuvintele lui Ioan sunt pline de semnificație atunci când spune: „Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă.”

  Când sufletul tău devine templul în care locuiește Duhul Sfânt, elementele aspre din firea ta se vor topi și întreaga ființă va deveni plină de vitalitate. Oricine este cu adevărat al lui Hristos va avea o experiență asemănătoare cu cea a lui Daniel, iar roada Duhului va apărea în viața sa. Există înăuntrul nostru resurse paralizate de păcat care au nevoie de influența dătătoare de viață a harului lui Hristos pentru a putea fi refăcute. Puterea supremă de la Dătătorul vieții trebuie să le readucă degrabă la viață și să le pună în mișcare. Când aceasta este experiența ta, poți lucra așa cum ți-a dat Domnul Isus exemplu. Iubirea și lumina divină se vor reflecta asupra acelora care simt că sunt bolnavi și sufletește, și trupește. Domnul Isus dorește să fie prezent în sufletul tău. El spune: „Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el, cu Mine.” Să nu deschidem noi ușa inimii noastre Oaspetelui divin?

  Cei care se angajează în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să aibă o inimă curată și să fie atenți în ce privește comportamentul. Sufletele din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie ca un pustiu gol, așa cum sunt multe suflete în aceste vremuri. Dumnezeu a dat fiecăruia anumite daruri pe care să le folosească în slujba Sa, iar planul lui Dumnezeu este ca acestea să fie folosite spre slava Sa și spre binele altora. Mulți pierd mult, pur și simplu pentru că ei nu vor să învețe în școala lui Hristos. Ei ar putea câștiga comoara veșnică, însă, pentru că întorc spatele divinului Învățător, își calcă pe conștiință și se împietresc, iar îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu își pierd toată puterea de a le însufleți inimile. Însă nu este nevoie ca ei să aibă parte de acest eșec. Domnul Hristos va veni în inimă și va locui acolo dacă tu vei fi dispus să-ți cureți templul sufletului de orice întinare. – Signs of the Times, 30 noiembrie 1888

  Cineva este la ușă - 2019. Mulți pierd mult, pur și simplu pentru că ei nu vor să învețe în școala lui Hristos. Ei ar putea câștiga comoara veșnică, însă, pentru că întorc spatele divinului Învățător, își calcă pe conștiință și se împietresc, iar îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu își pierd toată puterea de a le însufleți inimile.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...