Avertizarea finală a lui Dumnezeu

  Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei […] va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:9-10)

  Totuși, relatarea serioasă a profeției scoate în evidență o schimbare a acestei scene liniștite [libertatea civilă și religioasă]. Fiara cu coarne ca ale unui miel vorbea cu un glas ca de balaur și „lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei”. Profeția spune că ea va spune locuitorilor pământului să facă un chip fiarei și că ea „a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi – să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei”. În felul acesta, protestantismul merge pe urmele papalității.

  Exact în această perioadă, prin mijlocul cerurilor se vede zburând cel de-al treilea înger, proclamând: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.” „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” În contrast vizibil față de lume, stă grupa cea mică, ce nu se va abate de la credincioșia față de Dumnezeu. (…)

  Cea mai solemnă avertizare și cea mai înfricoșătoare amenințare care au fost făcute vreodată muritorilor sunt cuprinse în solia îngerului al treilea. Păcatul care face să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă trebuie să fie îngrozitor. Va fi lăsată oare lumea în întuneric cu privire la natura acestui păcat? Cu siguranță că nu. Dumnezeu nu procedează astfel cu creaturile Sale. Mânia Sa nu pedepsește niciodată când este vorba de păcate făcute din ignoranță. Înainte ca judecățile Sale să fie aduse asupra pământului, lumina cu privire la acest păcat trebuie să fie prezentată lumii, pentru ca toți să știe de ce vor fi trimise aceste judecăți și pentru ca mulți să aibă ocazia de a scăpa de ele.

  Solia care conține această avertizare este ultima care va fi proclamată înainte de arătarea Fiului omului. Semnele pe care El Însuși le-a dat arată că venirea Lui este aproape, este la ușă. Timp de aproape patruzeci de ani [până în 1899] a răsunat solia celui de-al treilea înger. A sosit timpul când toți cei interesați de mântuirea sufletului lor să se întrebe solemn și cu toată seriozitatea: Ce este sigiliul lui Dumnezeu și ce este semnul fiarei? Cum putem evita să îl primim? – Signs of the Times, 1 noiembrie 1899

  Avertizarea finală a lui Dumnezeu - 2019. Înainte ca judecățile Sale să fie aduse asupra pământului, lumina cu privire la acest păcat trebuie să fie prezentată lumii, pentru ca toți să știe de ce vor fi trimise aceste judecăți și pentru ca mulți să aibă ocazia de a scăpa de ele.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...