Istoria se repetă

  Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. (2 Timotei 4:3)

  Mulți susțin că întunericul intelectual și moral care domina în Evul Mediu a favorizat răspândirea dogmelor, a superstiției și a opresiunii din partea papalității și că răspândirea generală a cunoștinței și acceptarea aproape universală a principiilor libertății religioase opresc o reînviere a superstiției și tiraniei. Este adevărat că o mare lumină, pe plan intelectual, moral și religios, strălucește asupra acestei generații. Din 1844, lumina din cerul cerurilor a strălucit prin ușa deschisă a Templului lui Dumnezeu. Să nu uităm: cu cât lumina strălucește mai intens, cu atât mai mult bâjbâie în întuneric și înșelare cei care resping Cuvântul lui Dumnezeu și acceptă povești inventate, învățând ca învățături niște porunci omenești.

  Satana va stârni furia creștinismului apostat împotriva rămășiței umile care refuză în mod conștient să accepte obiceiuri și tradiții false. Orbiți de prințul întunericului, habotnicii religioși vor vedea doar cum vede el și vor simți cum simte el… Libertatea de conștiință, care a costat un sacrificiu atât de mare, nu va mai fi respectată. Biserica se va uni cu lumea, iar lumea va acorda bisericii puterea de a zdrobi dreptul oamenilor de a se închina lui Dumnezeu în conformitate cu Cuvântul Său.

  Decretul care va fi dat împotriva poporului lui Dumnezeu în viitorul apropiat este asemănător în unele privințe cu cel emis de Ahașveroș împotriva iudeilor de pe vremea Esterei. Edictul persan a apărut din cauza răutății lui Haman față de Mardoheu. Nu pentru că Mardoheu i-ar fi făcut vreun rău lui Haman, ci din cauză că el a refuzat să facă față de acesta reverența care i se cuvine doar lui Dumnezeu. (…)

  Istoria se repetă. Aceeași minte abilă care a complotat împotriva celor credincioși în veacurile trecute este acum la lucru pentru a câștiga controlul asupra bisericilor protestante, pentru ca, prin acestea, să poată condamna și omorî pe toți aceia care nu vor accepta sabatul idolatru. Noi nu avem de luptat doar cu oamenii muritori, așa cum se pare. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Însă, dacă cei din poporul lui Dumnezeu își vor pune încrederea în El și se vor bizui, prin credință, pe puterea Lui, uneltirile lui Satana vor fi înfrânte și în vremea noastră, așa cum au fost înfrânte în mod evident în zilele lui Mardoheu. – Signs of the Times, 8 noiembrie 1899

  Istoria se repetă - 2019. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...